Wilbert Kusse

Projectleider Nieuwbouw & Renovatie


Doet wat telt voor een goed woningaanbod

Wilbert Kusse zoekt het in dit campagnebeeld weliswaar op grote hoogte. In werkelijkheid staat hij liever met beide benen op de grond. Hij heeft veel ervaring in project- en bouwmanagement en besloot bij l’escaut te gaan werken, waar hij meer contact met de eindgebruiker voelt. “Ik merk nu beter dan ooit voor wie ik het doe.”

Terugkeer naar de stad aan zee

Aan het begin van dit gesprek blijkt dat Vlissingen een rode draad is in het leven van Wilbert. "Op belangrijke momenten ben ik steeds hier beland," glimlacht hij. "Ik ontmoette mijn partner op de MTS en begon mijn loopbaan bij een bouwproject in Vlissingen, na mijn studie aan de HTS." Na bijna twintig jaar voor een bureau in project- en bouwmanagement in Goes te hebben gewerkt, keerde hij twee jaar geleden terug naar de stad aan zee.

Dichter bij de mensen

De overstap van het bedrijfsleven naar een woningcorporatie paste voor Wilbert in zijn persoonlijke ontwikkeling. ‘Is het niet tijd voor een nieuwe uitdaging?’ dacht hij. De samenwerking tussen zijn vorige werkgever en l'escaut speelde een rol. "Als projectleider was ik vaak betrokken bij projecten voor l'escaut. De functie die ik nu heb, deed ik min of meer al op afstand. Dat zette me aan het denken. Door mijn kennis van Vlissingen en ervaring met woningcorporaties kon ik gemakkelijk instromen."

Tijdens de sollicitatiegesprekken werd hij overtuigd door het feit dat de mens bij l'escaut centraal staat. “Soms vraag ik me af of ik vroeger niet te veel op afstand stond. Deze nieuwe rol stelt me in staat om me meer in te leven in de wensen van onze huurders. Ik merk dat ik de ervaringen van bewoners van een nieuwbouwproject meeneem bij volgende projecten.”

Herstructurering Crocuslaan en omgeving

Bij nieuwbouw- of renovatieplannen zitten collega’s van verschillende afdelingen in onze projectteams. Het gesprek gaat over de woningen, de omgeving en bewonersparticipatie. “Hoe zorgen wij er samen voor dat het project dat we voor ogen hebben past bij de doelgroep? Wijkbeheer denkt vooral vanuit participatie, leefbaarheid en veiligheid, terwijl de verhuurmakelaar let op de indeling van de woning en de ervaring voor de klant," vertelt Wilbert.

En natuurlijk spreken wij uitvoerig met de bewoners. Een goed voorbeeld van deze aanpak is de sloop en nieuwbouw van de Crocuslaan en omgeving. “We merken dat er bij sloop weerstand is, maar door bewoners mee te laten denken over de nieuwe wijk ontstaat er weer enthousiasme. We hebben hier de kans gegrepen om nieuwe, toekomstbestendige huizen te bouwen. Deze doen qua uiterlijk en indeling denken aan de oorspronkelijke woningen, maar zijn duurzamer dankzij zonnepanelen, warmtepompinstallaties en goed ontwerp.” Duurzaam bouwen wordt steeds duurder. “De goede balans vinden tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en financiële verantwoordelijkheid maakt mijn werk extra bijzonder.”

‘Doen wat telt’

Het project aan de Crocuslaan en omgeving vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeente Vlissingen. “We letten op het straatbeeld en zorgen voor voldoende groenvoorzieningen. We vervangen bijvoorbeeld twee rijbanen door autovrije tuinstraten en besteden aandacht aan openbaar groen, klimaatadaptatie en sociale veiligheid. Parkeren gebeurt achter de huizen. Dat is doen wat telt voor mij,” knikt Wilbert. “Niet alleen voor de huurders, maar ook voor de stad."

Werken bij l’escaut

“Het mooiste aan mijn werk? Dat is toch wel de transformatie van begin tot eind,” concludeert Wilbert. "Bij een woningcorporatie als l'escaut voel je het sociale karakter veel sterker dan bij een commerciële vastgoedontwikkelaar. Samen creëren wij iets nieuws, en het geluk op het gezicht van een huurder die de sleutels krijgt, dat is onbetaalbaar.”