Mijn klacht is besproken met de betreffende manager, maar niet naar tevredenheid opgelost. Wat kan ik doen?

Je kunt je klacht indienen bij de Regionale klachtencommissie Zuid West. Gebruik hiervoor het klachtenformulier Regionale klachtencommissie Zuid West (zie bijlage). Deze kun je printen, invullen en voorzien van bijlagen opsturen naar de Klachtencommissie. Scannen en mailen kan ook. De commissie bekijkt of je in aanmerking komt voor een hoorzitting.

Let op: De klachten- en geschillenprocedure is niet van toepassing voor: 

  • Een (eerste) reparatieverzoek.
  • Een overlastklacht.
  • De jaarlijkse huurverhoging.
  • De visie of het beleid van de woningcorporaties.
  • Woningtoewijzing en toekenning urgenties (Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing).
  • Voor bovenstaande klachten gebruik je het klachtformulier.
  • Meer informatie: zie documenten in de bijlagen.