Mijn klacht is besproken met de betreffende medewerker, maar niet naar tevredenheid opgelost. Wat kan ik doen?

Indien het niet lukt om tot een oplossing met de betrokken medewerker te komen kun je een formele klacht indienen. De manager van de betreffende afdeling streeft ernaar de klacht binnen drie weken af te handelen. Gebruik hiervoor het klachtenformulier interne klachtenprocedure l'escaut (zie bijlage). Deze kun je printen, invullen en voorzien van bijlagen opsturen. Scannen en mailen kan ook.