Wat is jullie klachtenprocedure?

l'escaut streeft naar een goede dienstverlening en tevredenheid bij onze huurders. Heb je toch een klacht over onze dienstverlening? Of over de manier waarop wij met jou of met je probleem omgaan? Dan hebben wij daarvoor een klachtenprocedure.

In eerste instantie bespreek je je klacht altijd met de betrokken medewerker.

Als je klacht  met de medewerker niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een formele klacht indienen. De manager van de betreffende afdeling streeft ernaar de klacht binnen drie weken af te handelen. Gebruik hiervoor het klachtenformulier interne klachtenprocedure l'escaut (zie bijlage)

Mocht je hierna nog niet tevreden zijn, dan kun je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke Regionale klachtencommissie Zuid West. Het is belangrijk dat je eerst de klachtenprocedure doorlopen hebt, eerder kan de Regionale klachtencommissie Zuid West de zaak niet in behandeling nemen.