Crocuslaan en omgeving

Over het project

Woon je in de Bloemenlaan, Crocuslaan, Anjelierenlaan, Begonialaan, Irislaan, Hyacinthenlaan, Margrietenlaan of de Primulalaan? Dan vind je op deze pagina meer over het project van de Crocuslaan en omgeving.  Ook zie je op deze pagina foto's van een aantal bijeenkomsten en bekijk je hier het filmpje terug over het proces. Alles op één plek, wel zo makkelijk. Want de wijk van onze dromen... Die maken we samen!

Over het project

In 2021 hebben we samen met de bewoners onderzoek gedaan naar de toekomst van de woningen in de Crocuslaan en omgeving. Dat er iets aan de woningen moest gebeuren stond vast. De meeste woningen zijn al 100 jaar oud, hebben last van vochtproblematiek en verkeren technisch in slechte staat. Maar wat precies aan de woningen moest gebeuren, dat wilde l’escaut juist samen met de bewoners onderzoeken. Samen optrekken met bewoners bij impactvolle projecten zoals deze is vanzelfsprekend vanuit de maatschappij gedreven rol die de corporatie heeft. Niet zoals in het verleden een al gemaakte keuze mededelen richting bewoners, maar samenwerken mét bewoners. Dat betekent dat we gesprekken voerden met alle bewoners, verschillende sessies hielden met een afvaardiging van de bewoners en ook de wijk in gingen. Zo haalden we wensen en behoeften op vanuit de bewoners zelf. Samen met een deel van de bewoners in de vorm van een projectgroep is deze informatie verwerkt in een buurtplan. Want de wijk van onze dromen, die maken we samen.

Nieuwbouw

In dit buurtplan kwamen een aantal scenario’s naar voren. Welk scenario het ook zou worden, duidelijk werd dat de huidige bewoners de tuindorp opzet en de speelse en groene uitstraling van de wijk erg waarderen. Ook is de sociale verbinding in de wijk groot. Mensen wonen er met veel plezier en om die reden willen veel bewoners er graag blijven wonen. Uiteindelijk is na zorgvuldige afweging van diverse factoren de keuze gevallen op sloop met vervangende nieuwbouw van de 143 woningen. We denken hiermee de meest toekomstbestendige en duurzame keuze te maken. In de overweging zijn de woningkwaliteit en het duurzaamheidsbeleid meegenomen. Juist omdat de sociale verbinding in de wijk zo sterkt is, doet l’escaut binnen de mogelijkheden haar uiterste best om bewoners die dat wensen de mogelijkheid te bieden terug te keren in de wijk. Om deze reden willen we de wijk in fases aanpakken. Door de samenwerking met de gemeente Vlissingen is een integrale aanpak gewaarborgd. Het gaat daarbij niet alleen om de woningen. Ook de gemeente gaat een flinke kwaliteitsslag maken in de openbare ruimte.

Om welke woningen gaat het? 

Bloemenlaan 2 t/m 8, 16 t/m 26 en 32 t/m 46
Margrietenlaan 12 t/m 16 en 15 t/m 29
Irislaan 5 t/m 33
Primulalaan 1 t/m 29 en 2 t/m 30
Anjelierenlaan 88 t/m 108
Begonialaan 1 t/m 11 en 2 t/m 12
Hyacinthenlaan 6 t/m 32 en 21 t/m 45
Crocuslaan 2 t/m 24 en 3 t/m 15

De woningen


In de wijk bouwen we circa 136 sociale huurwoningen terug. Op dit moment is l’escaut bezig met het uitwerken van het stedenbouwkundig ontwerp. Hierin worden onder andere de verschillende woningtypes uitgewerkt. l’escaut wil in de wijk graag een bredere mix van woningtypes zodat ze goed aansluiten bij de vraag. Zo komt er een mix van levensloopbestendige woningen en gezinswoningen. Het doel is om het sfeervolle tuindorp karakter in de wijk te behouden. Een tuindorp kenmerkt zich door een speelse opzet met kleinschalige woningblokjes en een knusse uitstraling. Ook het groene karakter willen we versterken. Voor het stedenbouwkundig plan werkt l’escaut samen met verschillende partijen als de bewoners, de gemeente Vlissingen en een stedenbouwkundig bureau. In november 2022 is het plan gereed.

Bewonersbegeleiding

De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Voor de bewoners betekent deze keuze dat zij in de periode tussen 1 juli 2022 en december 2023 andere huisvesting moeten vinden. De afgelopen periode voerden we bewonersgesprekken met de bewoners om hun wensen in kaart te brengen ten aanzien van de uitverhuizing. We zorgen hierbij voor een goede begeleiding door een verhuurmakelaar en wijkconsulente.

Planning

Uitgangspunt is dat de huidige bewoners voor eind 2023 een nieuwe woning of tijdelijke wisselwoning hebben gevonden. Als alles volgens planning verloopt, start l’escaut begin 2024 met de sloopwerkzaamheden van de eerste woningen. De bouw van de eerste woningen vindt naar verwachting plaats vanaf medio 2024. Zowel de sloop als de nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Op deze manier zorgt l’escaut ervoor dat mensen makkelijker terugkeren in de wijk. Bovendien ontstaat er geen volledig leegstaande buurt. De doelstelling is om de totale wijkaanpak in 2027 af te ronden.

Interesse

De woningen bieden wij altijd aan via www.zuidwestwonen.nl dus zorg ervoor dat je op tijd ingeschreven staat.

Blijf deze pagina in de gaten houden, we vullen deze regelmatig met nieuwe informatie.