Wanneer begint Vlissingen met het aardgasvrij maken van de woningen die in dit project vallen?

Nadat de rijksbijdrage begin 2022 is toegekend, worden de plannen, per buurt en woningtype met de betreffende woningeigenaren en bewoners tot in detail uitgewerkt. De daadwerkelijke uitvoering start waarschijnlijk in 2023. Het project is in 2030 afgerond.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.