Aardgasvrij

Veel gevraagd over Aardgasvrij

Waarom gaan we in Nederland aardgasvrij wonen?

Er zijn verschillende redenen waarom we stoppen met het gebruiken van aardgas en overstappen op andere energiebronnen. In Nederland gebruiken we met zijn allen veel aardgas. De overstap naar duurzame energie (zoals stadswarmte, all electric of zonne-energie) vermindert de uitstoot van CO2. De afgelopen eeuwen is er zo veel CO2 uitgestoten, dat we de nadelige gevolgen op het klimaat daarvan merken. Zo zijn er in Vlissingen meer hevige regenbuien, stijgt de zeespiegel, wordt de grond zilter en droger en komen hittegolven vaker voor. Door minder CO2 uit te stoten proberen we dit zo veel mogelijk af te remmen.  

Bovendien loopt de gaswinning in Groningen op zijn eind. Het kabinet wil al vanaf volgend jaar helemaal stoppen. Dat betekent dat er meer aardgas nodig is uit andere landen, bijvoorbeeld Rusland. Liever zijn we in Nederland niet afhankelijk van andere landen voor onze energie. Daarom zetten we in op energiebronnen die van nature in ons land voorkomen zoals wind, zon en water.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

Waarom heeft Vlissingen een rijksbijdrage aangevraagd om aardgasvrij te worden?

Het compensatiepakket Wind in de Zeilen (WIZ) biedt Vlissingen de mogelijkheid om een aanvraag te doen als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, kan Vlissingen rekenen op een bijdrage van 4 miljoen euro.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

Wanneer krijgt Vlissingen deze bijdrage om huizen aardgasvrij te maken?

De aanvraag moet uiterlijk op 1 november 2021 worden ingediend. We verwachten de daadwerkelijke toekenning in het eerste kwartaal van 2022.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

Hoeveel huizen gaat Vlissingen met de rijksbijdrage aardgasvrij maken?

Bij deze rijksbijdrage gaat het om 632 woningen. 103 koopwoningen en 529 huurwoningen. Het project om deze woningen aardgasvrij te maken moet uiterlijk in 2030 zijn afgerond. We hebben dus acht jaar de tijd. In 2050 zijn alle huizen in Vlissingen aardgasvrij.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

In welke buurten gaat Vlissingen aan de slag met aardgasvrij?

Het gaat om 632 woningen in het Middengebied:
A. 76 huurwoningen en 20 koopwoningen (bouwjaar 1948) in de Albert Cuyplaan, Beatrixlaan, Jan van Goylenlaan;
B. 296 huurappartementen (met bouwjaar 1958) in de Hercules Segherslaan, deel Bloemenlaan, Vincent van Goghlaan;
C. 22 huurwoningen en 38 koopwoningen (bouwjaar 1948) in de Breitnerlaan, Tooroplaan;
D. 45 koopwoningen (bouwjaar 1995) in het Mondriaanplantsoen, Breugelplantsoen, klein deel Van der Helstlaan;
E. 111 huurwoningen en een wijkcentrum (bouwjaar 1948) in de Mesdaglaan, Jacob Marislaan, Willem Roelofszlaan, deel Jozef Israelslaan;
F. 24 huurwoningen (bouwjaar 2015) in de President Rooseveltlaan, Willem Witsenlaan, Adriaen van Ostadelaan.

Lees meer informatie + overzichtkaartje op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

Wanneer begint Vlissingen met het aardgasvrij maken van de woningen die in dit project vallen?

Nadat de rijksbijdrage begin 2022 is toegekend, worden de plannen, per buurt en woningtype met de betreffende woningeigenaren en bewoners tot in detail uitgewerkt. De daadwerkelijke uitvoering start waarschijnlijk in 2023. Het project is in 2030 afgerond.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

Hoe verwarm ik mijn huis zonder aardgas?

Hoe je je huis kunt verwarmen zonder aardgas, hangt onder andere af van de kenmerken van de woning en wat er in je buurt straks gaat gebeuren.

Als je huis te zijner tijd aangesloten wordt op een warmtenet, heb je geen Cv-ketel meer nodig. Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen in de betreffende buurt of wijk.

Wie betaalt het aardgasvrij maken van mijn huis?

De kosten voor het aardgasvrij maken van uw huurhuis worden betaald door l'escaut woonservice. l'escaut woonservice krijgt deze kosten voor een deel vergoed uit de rijksbijdrage die gemeente Vlissingen aanvraagt.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

Wat moet ik zelf betalen voor het aardgasvrij maken van mijn huis?

Als huurder hoef je zelf niets te betalen voor het aardgasvrij maken van je huis. Je energierekening zal dalen. Je woonlasten gaan dus omlaag.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.

Gaat mijn huur omhoog als mijn huis aardgasvrij is?

Het zou kunnen dat je huur iets omhoog gaat als je woning aardgasvrij is. Je energielasten gaan echter (flink) naar beneden. l'escaut woonservice zorgt ervoor dat je totale woonlasten minstens hetzelfde zullen blijven of zullen dalen.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.