Vlissingen op weg naar aardgasvrij

Middengebied, Vlissingen

Op 10 maart maakte Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeente Vlissingen een rijksbijdrage van 4 miljoen euro ontvangt in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente ontvangt dit bedrag om woningen in een deel van het Middengebied aardgasvrij of aardgasvrij klaar te maken. Het gaat om ruim 500 huurwoningen van l’escaut en ruim 100 woningen van particuliere eigenaren. Gemeente Vlissingen en l’escaut werken nauw samen in dit project.

CO2-neutrale woningvoorraad

De rijksbijdrage past bij de plannen van l’escaut voor het verduurzamen van alle 6.000 woningen. Ons doel is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. We gaan samen met de gemeente ervaringen opdoen die we elders in de stad kunnen gebruiken. Onderdeel van de plannen is een onderzoek naar een warmtenet voor de buurt. Als dit mogelijk is, worden de huurwoningen van l’escaut hierop aangesloten. Het totale project gaat acht jaar duren. In 2030 moeten alle huizen in het gekozen gebied aardgasvrij of aardgasvrij-klaar zijn.

Het gebied

Het gaat om 632 woningen in het Middengebied (zie kaart):

  1. 76 huurwoningen en 20 koopwoningen (bouwjaar 1948) in de Albert Cuyplaan, Beatrixlaan, Jan van Goylenlaan;
  2. 296 huurappartementen (met bouwjaar 1958) in de Hercules Segherslaan, deel Bloemenlaan, Vincent van Goghlaan;
  3. 22 huurwoningen en 38 koopwoningen (bouwjaar 1948) in de Breitnerlaan, Tooroplaan;
  4. 45 koopwoningen (bouwjaar 1995) in het Mondriaanplantsoen, Breugelplantsoen, klein deel Van der Helstlaan;
  5. 111 huurwoningen en een wijkcentrum (bouwjaar 1948) in de Mesdaglaan, Jacob Marislaan, Willem Roelofszlaan, deel Jozef Israelslaan;
  6. 24 huurwoningen (bouwjaar 2015) in de President Rooseveltlaan, Willem Witsenlaan, Adriaen van Ostadelaan.

Niet alles tegelijk

De huurwoningen pakken we gedeelte voor gedeelte aan. We hebben dit jaar onderzoek gedaan naar de 111 woningen aan de Mesdaglaan en omgeving. Inmiddels is besloten dat deze huizen gesloopt moeten gaan worden. De precieze planning daarvoor is nog niet gemaakt.  Het kan nog wel twee jaar duren voor de bewoners moeten verhuizen. We werken op dit moment ook aan een planning voor de overige woningen.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via aardgasvrij@lescaut.nl of telefonisch met wijkconsulent Natasja Swennen. Zij is op maandag t/m woensdag en vrijdag bereikbaar via 0118 42 23 00. 

Op de website van de gemeente Vlissingen is ook meer informatie over het project te vinden. 

Algemeen

Waarom gaan we in Nederland aardgasvrij wonen?

Er zijn verschillende redenen waarom we stoppen met het gebruiken van aardgas en overstappen op andere energiebronnen. In Nederland gebruiken we met zijn allen veel aardgas. De overstap naar duurzame energie (zoals stadswarmte, all electric of zonneenergie) vermindert de uitstoot van CO2. De afgelopen eeuwen is er zo veel CO2 uitgestoten, dat we de nadelige gevolgen op het klimaat daarvan merken. Zo zijn er in Vlissingen meer hevige regenbuien, stijgt de zeespiegel, wordt de grond zilter en droger en komen hittegolven vaker voor. Door minder CO2 uit te stoten proberen we dit zo veel mogelijk af te remmen.

Bovendien loopt de gaswinning in Groningen op zijn eind. Het kabinet wil al vanaf volgend jaar helemaal stoppen. Dat betekent dat er meer aardgas nodig is uit andere landen, bijvoorbeeld Rusland. Liever zijn we in Nederland niet afhankelijk van andere landen voor onze energie. Daarom zetten we in op energiebronnen die van nature in ons land voorkomen zoals wind, zon en water.

Hoe gaan we aardgasvrij wonen?

We stoppen niet in een keer met het gebruik van aardgas. Nieuwe woningen bouwen we zonder gasaansluiting, dat is een begin. En stap voor stap zorgen we ervoor dat ook bestaande woningen op duurzame energiebronnen kunnen overstappen. Door ze in ieder geval goed te isoleren en per wijk te kijken wat het beste alternatief is voor de cv-ketel. Bewoners worden altijd betrokken bij de aanpak om te verduurzamen en uiteindelijk helemaal te stoppen met het gebruik van aardgas.

Hoeveel woningen zijn er in Vlissingen al aardgasvrij?

Vlissingen heeft ongeveer 23.000 woningen. Ongeveer 3% hiervan (690) woningen gebruikt geen aardgas meer voor het verwarmen van de woning.

De rijksbijdrage

Waarom krijgt Vlissingen deze bijdrage?

De overheid wil dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Tot 2030 doen veel gemeenten ervaring op: hoe pak je dat het beste aan, aardgasvrij maken? Gemeenten kunnen bij de Rijksoverheid een bijdrage aanvragen voor het aardgasvrij maken van een aaneengesloten gebied met minstens 500 bestaande woningen (huur en koop). Vlissingen heeft dit eind 2021 gedaan.

Hoe groot is de rijksbijdrage?

4 miljoen euro.

Waar gaat Vlissingen dat geld aan uitgeven?

De meeste woningen in Vlissingen zijn nu nog aangesloten op het aardgasnet. Wanneer deze woningen geen aardgas meer gaan gebruiken, dan moeten er kosten gemaakt worden in de wijk en in de woningen. In Nederland hebben we afgesproken dat de overstap naar een andere energiebron voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Wat dat concreet betekent gaan we de komende maanden per buurt en woningtype nader technisch en financieel uitwerken, zowel voor huurders als woningeigenaren.

Hoeveel huizen gaat Vlissingen met de rijksbijdrage aardgasvrij maken?

Bij deze rijksbijdrage gaat het om 632 woningen. 103 koopwoningen en 529 huurwoningen. Het project om deze woningen aardgasvrij te maken moet uiterlijk in 2030 zijn afgerond. We hebben dus acht jaar de tijd. In 2050 zijn alle huizen in Vlissingen aardgasvrij.

Locatie

In welke buurten gaat Vlissingen aan de slag met aardgasvrij?

Het gaat om 632 woningen in het Middengebied (zie kaart):
A. 76 huurwoningen en 20 koopwoningen (bouwjaar 1948) in de Albert Cuyplaan, Beatrixlaan, Jan van Goylenlaan;
B. 296 huurappartementen (met bouwjaar 1958) in de Hercules Segherslaan, deel Bloemenlaan, Vincent van Goghlaan;
C. 22 huurwoningen en 38 koopwoningen (bouwjaar 1948) in de Breitnerlaan, Tooroplaan;
D. 45 koopwoningen (bouwjaar 1995) in het Mondriaanplantsoen, Breugelplantsoen, klein deel Van der Helstlaan;
E. 111 huurwoningen en een wijkcentrum (bouwjaar 1948) in de Mesdaglaan, Jacob Marislaan, Willem Roelofszlaan, deel Jozef Israelslaan;
F. 24 huurwoningen (bouwjaar 2015) in de President Rooseveltlaan, Willem Witsenlaan, Adriaen van Ostadelaan.

Waarom is voor deze buurt gekozen?

In deze buurt staan veel wat oudere huizen met een minder goed energielabel. Bewoners betalen vaak relatief meer voor de energierekening dan bewoners van huizen met een hoger energielabel. Het goed isoleren van deze woningen levert dus veel op. Het comfort gaat omhoog, de energierekening omlaag.

Ook hebben we gekeken naar buurten waar de woningbouwcorporatie al aan de slag gaat met het verduurzamen van haar bezit. l’escaut heeft deze woningen in het kader van haar onderhoud over de periode 2022-2030 op de planning staan om duurzaam te renoveren. Zo kunnen we goed samenwerken om alle huizen (zowel huur als koop) in het gebied te verduurzamen. l’escaut heeft de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met het verduurzamen van woningen en neemt deze ervaring in het project mee.

Planning

Wanneer begint Vlissingen met het aardgasvrij maken van de woningen die in dit project vallen?

Nu de rijksbijdrage is toegekend, worden de plannen, per buurt en woningtype met de betreffende woningeigenaren en bewoners tot in detail uitgewerkt. De daadwerkelijke uitvoering start waarschijnlijk in 2023. Het project is in 2030 afgerond.

Wanneer begint Vlissingen met het aardgasvrij maken van de andere huizen in Vlissingen?

De gemeente Vlissingen heeft eind 2021 de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Deze TVW beschrijft wat de gemeente gaat doen om uiterlijk in 2050 alle woningen aardgasvrij te krijgen. De stad is ingedeeld in wijken en per wijk wordt er gekeken hoe dit mogelijk is met zo laag mogelijke kosten voor de maatschappij als geheel. Zo is het voor sommige wijken het voordeligst om in de toekomst een warmtenet aan te leggen, terwijl voor weer andere buurten wellicht een warmtepomp de beste optie is. In Vlissingen zijn er ook nog een aantal wijken waarbij een warmtepomp in combinatie met een hr-ketel voorlopig de beste optie is. Elke vijf jaar wordt de TVW geüpdatet met de laatste inzichten.

Wanneer zijn alle huizen dan aardgasvrij?

Volgens de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) en het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) in ieder geval in 2050. Voor de specifieke planning voor de andere wijken, kunt de Transitievisie Warmte (TVW) op deze website bekijken. U hoeft echter niet te wachten op het uitvoeringsplan van uw wijk. Sterker nog, u kunt nu al iets doen om uw woning voor te bereiden op het aardgasvrij maken in de toekomst. Zo is het isoleren van uw woning de eerste stap naar het aardgasvrij maken van uw huis. Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal. U vindt bovendien informatie over energiesubsidieregelingen voor woningeigenaren op de website van de gemeente.

Koken en verwarmen zonder aardgas

Hoe verwarm ik mijn huis zonder aardgas?

Hoe u uw huis kunt verwarmen zonder aardgas, hangt onder andere af van de kenmerken van uw woning en wat er in uw buurt straks gaat gebeuren.

Als uw huis te zijner tijd aangesloten wordt op een warmtenet, heeft u geen cv-ketel meer nodig. Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen in de betreffende buurt of wijk.

Wat is een warmtepomp?

Het kan ook zijn dat uw huis, als deze al goed geïsoleerd is, volledig met een warmtepomp verwarmd kan worden, ook wel ‘all electric’ genoemd. Ook dan heeft u ook geen cv-ketel meer nodig. Een warmtepomp is een elektrisch apparaat waarmee je je huis kunt verwarmen. De warmtebron haalt warmte uit de buitenlucht, de bodem of zonnepanelen op het dak. Een warmtepomp gebruikt stroom. Het is daarbij wel belangrijk dat een huis goed geïsoleerd is (minimaal energielabel B). Een warmtepomp, inclusief buffervat voor de opslag van warm tapwater, neemt meer ruimte in beslag dan een cv-ketel.

Hoe kook ik zonder aardgas?

U kunt elektrisch koken, met een inductiekookplaat of een keramische kookplaat. U heeft hiervoor een extra groep nodig in de meterkast.

Kan ik mijn oude pannen blijven gebruiken?

Of u uw oude pannen kunt blijven gebruiken, ligt eraan voor welke manier van elektrische koken u kiest. Op een keramische kookplaat kunnen alle soorten pannen gebruikt worden. Niet alle pannen zijn geschikt voor een inductiekookplaat.

Specifiek voor eigenaren

Wat kost het om een huis aardgasvrij te maken?

Dat is nog niet precies te zeggen. De komende maanden gaan we per buurt en woningtype onderzoeken wat het precies gaat kosten. Uitgangspunt is dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Wordt mijn huis meer waard als het aardgasvrij is?

Een duurzaam huis is voorbereid op de toekomst. Het huis is goed geïsoleerd en heeft lage energiekosten. Dat maakt het huis aantrekkelijk voor kopers. Het huis hoeft bovendien niet meer verbouwd te worden om aardgasvrij te worden. Dit zorgt voor waardevermeerdering.

Specifiek voor huurders

Welke huizen van l’escaut worden aardgasvrij in dit project?

Dit betreft alle huurwoningen van l’escaut in het gebied dat geel gearceerd is op deze kaart.

Wanneer wordt mijn huurhuis aardgasvrij?

De gemeente en l’escaut zoeken samen naar het beste moment om de werkzaamheden uit te voeren. De komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van een planning.

Wat moet er in mijn huis gebeuren om aardgasvrij te worden?

Dat hangt van de woning af. Voor iedere woning wordt hiervoor een plan gemaakt. Een woning dient in elk geval goed geïsoleerd te zijn, te koken op elektriciteit en verwarmd te worden door een warmtepomp of warmtenet.

Wordt mijn huis ook geïsoleerd?

Ja. Alle huizen die aardgasvrij worden, worden goed geïsoleerd. Enkele woningen in het gebied zijn al voldoende geïsoleerd.

Wie betaalt het aardgasvrij maken van mijn huis?

De kosten voor het aardgasvrij maken van uw huurhuis worden betaald door l’escaut. 

Wat moet ik zelf betalen voor het aardgasvrij maken van mijn huis?

U hoeft als huurder zelf niets te betalen voor het aardgasvrij maken van uw huis. Uw energierekening zal dalen. Uw woonlasten gaan dus omlaag.

Gaat mijn huur omhoog als mijn huis aardgasvrij is?

Het zou kunnen dat u uw huur iets omhoog gaat als uw woning aardgasvrij is. Uw energielasten gaan echter (flink) naar beneden. l’escaut zorgt ervoor dat uw totale woonlasten minstens hetzelfde zullen blijven of zullen dalen.

Hoe ga ik mijn huis verwarmen?

Via een warmtenet of met een warmtepomp. Afhankelijk van die keuze met radiatoren of
vloerverwarming.

Wat gebeurt er met mijn cv-ketel?

Als het huis helemaal aardgasvrij wordt, wordt de cv-ketel vervangen door een aansluiting op een warmtenet of een warmtepomp.

Wie betaalt de kosten voor een nieuw fornuis?

De kosten voor een nieuw fornuis maken onderdeel uit van het project.

Wie betaalt de kosten voor nieuwe pannen?

De kosten voor nieuwe pannen maken onderdeel uit van het project. Het zou kunnen dat u hier een eigen bijdrage voor moet betalen.

Kan l’escaut mij dwingen om geen aardgas meer te gebruiken?

Op dit moment is het zo geregeld dat verhuurders voor ingrijpende maatregelen minimaal 70% instemming moeten hebben van de bewoners van een complex. Als minder dan 30% van de bewoners tegen is, mag de verhuurder zijn of haar plannen toch doorzetten.

Meedenken over de aanvraag rijksbijdrage

Kan ik zelf meedenken over de aanvraag van de rijksbijdrage?

Zeker! Graag zelfs.

Huurders en woningeigenaren uit het geselecteerde gebied kunnen zich via website www.vlissingen.nl/aardgasvrij aanmelden voor een buurtpanel.