Een doortastende stedelijke vernieuwer

Visitatie

Elke 4 jaar beoordeelt een visitatiecommissie het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Dit is een wettelijke verplichting. Visitatie is een belangrijk instrument voor het toezicht in de sociale huursector. Het biedt inzicht in sterke punten en leerpunten. Woningcorporaties werken dagelijks aan het leveren van maatschappelijke waarde. l’escaut vindt het belangrijk om haar maatschappelijke meerwaarde aan te tonen. Het onafhankelijk bureau Ecorys heeft de visitatie uitgevoerd over de periode 2019-2022. Er ligt weer een mooi rapport klaar.

Verbeterpunten vorige visitatierapport

We zijn de afgelopen jaren hard aan de slag gegaan met de verbeterpunten uit de vorige visitatie 2015-2018. Met name de aandacht voor de belangen van huurders en buurten heeft prioriteit gekregen. Dicht bij onze huurders staan met een sociaal gezicht, dat is onze visie. De maatschappijgedreven woningcorporatie zijn. Niet alleen maar praten, maar -zoals het past bij Vlissingen- ook gewoon ‘doen’.  Ons nieuwe ondernemingsplan “Bestemming Betrokken Buurt” is gemaakt in samenspraak met huurders, huurdersvereniging, stakeholders, medewerkers, RvC en management. Het is helder en visueel geformuleerd en geeft ons de juiste basis en richting.

Visitatie over de periode 2019 - 2022

Over de afgelopen 4 jaar staan veel mooie zaken in het rapport. We zijn dan ook heel trots dat wij als voorbeeld worden genoemd voor andere corporaties:

  • “De manier waarop l’escaut de bewoners mee laat denken over de nieuwe woningen en de buitenruimte levert een kwaliteit van woningen op die aan de top staat van wat corporaties in Nederland leveren. Ga hier zo mee door.”
  • “l’escaut heeft zich bewezen als een doortastende stedelijke vernieuwer, met aantrekkelijke nieuwbouw en renovatieprojecten.”
  • “De ondernemingsstrategie van l’escaut is helder en wordt aantrekkelijk gecommuniceerd.”
  • “l’escaut is een bouwende en innoverende corporatie.”

De visitatiecommissie constateert dat wij meer naar buiten zijn getreden en actief signalen bij huurders en andere belanghebbenden ophalen. Naast de positieve uitkomsten geeft de visitatiecommissie ook leerpunten mee.

Leerpunten


Leren is voor l’escaut een belangrijk middel in onze professionele ontwikkeling. We gaan dan ook graag verder aan de slag met de verbeterpunten.

Zo gaan we samen met partners verder uitwerken hoe we tot samenredzame wijken kunnen komen, een belangrijke doelstelling uit ons ondernemingsplan. De weg die we zijn ingeslagen met partners brengen we op een strategischer niveau.

De fysieke woningkwaliteit van het bezit, verduurzaming en energietransitie zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen. De vastgoedsturing en prestatiemonitoring, naast structuur in onze werkprocessen, gaan we verder optimaliseren. We blijven investeren in een mensgerichte- en kundige organisatie, waarbij de focus op een feedback- en leercultuur belangrijk is.  

We kijken terug op een prettig en interessant visitatietraject. En bedanken iedereen voor hun openheid en bijdragen aan de ontwikkeling van onze maatschappijgedrevenheid.

Het rapport van de visitatiecommissie én de bestuurlijke reactie daarop van l’escaut vindt u hier