Nieuwbouw

Veel gevraagd over Nieuwbouw

Ik wil graag in een nieuwbouwwoning van jullie wonen. Hoe geef ik dit door?

l'escaut woonservice bouwt regelmatig nieuwe woningen. Informatie over deze woningen vind je op onze website onder Projecten. Daarnaast vind je het regionale nieuwbouw-aanbod ook op www.zuidwestwonen.nl, op de projectenpagina. Via deze website worden de woningen ook te huur aangeboden.

Waar bouwen jullie nieuwe woningen?

Op onze eigen website publiceren wij onze nieuwbouwprojecten. Informatie over deze woningen vind je op onze website onder Projecten.

Voor eventuele koopwoningen verwijzen wij je door naar de makelaar of projectontwikkelaar, neem hiervoor contact met ons op via (0118) 422300 of via het Contactformulier

Ik heb net een nieuwbouwwoning gehuurd. Zit daar nog garantie op van de aannemer?

Ja, dat klopt. Als je een reparatieverzoek heeft voor uw nieuwbouwwoning, geven wij dat door aan de desbetreffende aannemer. De aannemer voert de reparatie uit.

Ik heb overlast van woningen die jullie aan het bouwen zijn. Waar kan ik terecht?

Overlast over uitvoeringswerkzaamheden kun je doorgeven via onze website, je kunt hiervoor het formulier Overlast gebruiken, het {[{algemeenemailadres}}}, telefonisch (0118) 422300 of aan de balie, open van 09.00 uur - 12.00 uur op werkdagen. De projectleider of de uitvoerder neemt contact met je op en kijkt wat er kan worden gedaan om de overlast te beperken. Uitvoeringswerkzaamheden geven inderdaad overlast. Hiervoor zijn wettelijke afspraken gemaakt waar partijen zich aan moeten houden, zoals maximale geluidsbelasting, werktijden en dergelijke.

Waarom slopen jullie bepaalde woningen?

De overweging om woningen te slopen, wordt altijd zorgvuldig genomen. We kijken daarbij naar verschillende aspecten, zoals leefbaarheid, woonkwaliteit, verhuurbaarheid, toegankelijkheid, technische kwaliteit of financiele redenen. Wanneer een complex niet meer toekomstbestendig is, kunnen we besluiten het te slopen en eventueel te vervangen door nieuwbouw.

Kan ik bezwaar indienen tegen nieuwbouwplannen?

Omwonenden of belanghebbenden kunnen bezwaren of zienswijzen indienen, wanneer een vergunning wordt aangevraagd of verleend. Dit wordt door de gemeente gepubliceerd op de gemeentelijke website en in 'de blauw geruite kiel'. De plannen liggen voor een bepaalde periode op het gemeentehuis ter inzage. Hierop kan iedere belanghebbende bezwaar maken of een zienswijze indienen.

Zit er garantie op onderhoudswerkzaamheden die zijn uitgevoerd?

Op nieuwbouwwoningen zit garantie (aannemer). Je kunt dit telefonisch (0118) 422300 of via het Contactformulier melden. We doen ons best om je zo spoedig mogelijk te helpen.