Gegevens aanleveren

Veel gevraagd over Gegevens aanleveren

Ik heb een woning aangeboden gekregen op Zuidwestwonen. Welke gegevens moet ik opsturen?

Algemeen

Voordat je een woning aangeboden kunt krijgen, hebben wij een aantal gegevens en documenten van je nodig. Alle woningcorporaties moeten zich houden aan de regels omtrent passend toewijzen. Alleen met de juiste en volledige gegevens, kunnen wij bepalen of we jou de woning mogen aanbieden.

Deze gegevens zijn altijd nodig:

  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst of defintieve aanslag Belastingdienst waarop je verzamelinkomen is vermeld (maximaal 2 jaar oud).
  • Loonstroken en/of uitkeringsspecificaties en/of pensioenoverzichten.
  • Ben je ondernemer? Voeg dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel toe aan jouw inschrijving, samen met een omzetprognose van het huidige jaar, ondertekend door je accountant.
  • Je leeftijd.
  • De grootte van je gezin.
  • Adreshistorie. Dit uittreksel uit de Basis Registratie Personen vraag je op bij jouw gemeente, met vermelding van je woonverleden.
  • Woon je al in een huurwoning? Dan is ook een verhuurdersverklaring nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Deze verklaring is niet nodig als je een andere woning gaat huren bij dezelfde verhuurder. De hoogte van je inkomen en het inkomen van je eventuele partner bepaalt welke woning je kunt huren. Ook telt je leeftijd mee en het aantal meeverhuizende personen. Dit heet Passend Toewijzen. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld.

Een inkomensverklaring kun je gratis aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800 0543 (met je BSN-nummer) of digitaal via Belastingdienst (met je DigiD).

Ik heb een woning aangeboden gekregen op Zuidwestwonen. Binnen welke termijn moet ik mijn gegevens uploaden?

Algemeen

Zodra je gaat reageren op ons woningaanbod, moet je jouw gegevens uploaden via www.zuidwestwonen.nl. Zorg ervoor dat deze gegevens te allen tijde actueel en volledig zijn. Hiermee voorkom je dat een woning aan je neus voorbij gaat, omdat de gegevens die wij voor onze beoordeling nodig hebben ontbreken. Het is mogelijk dat er nog aanvullende gegevens worden opgevraagd. In de aanbiedingsmail staat dan wanneer eventueel aanvullende gegevens uiterlijk geüpload moeten worden. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. Doe dit wel op tijd. Je voorkomt hiermee dat de woning aan de volgende kandidaat wordt aangeboden.