Zorgwoning

Veel gevraagd over Zorgwoning

Verhuren jullie zorgwoningen?

Wij verhuren een groot aantal zorgwoningen in 55+complexen. In deze complexen is het ook mogelijk om zorg te ontvangen van zorgaanbieders.

Kom ik in aanmerking voor een zorgwoning op Zuidwestwonen?

Het is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie of je in aanmerking komt voor een zorgwoning in een zorgcomlex. In zorgcomplexen zoals Ter Reede, Theo van Doesburgcentrum en de Gouwe Tuyn, worden de woningen deels door l'escaut woonservice en deels door WVO Zorg toegewezen. Deze toewijzing gebeurt om en om. l'escaut woonservice adverteert haar zorgwoningen via www.zuidwestwonen.nl, net zoals onze reguliere huurwoningen. WVO Zorg heeft een eigen wachtlijst en draagt kandidaathuurders voor aan l'escaut woonservice. Voor meer informatie over de wachtlijst van WVO Zorg kun je contact opnemen met WVO Zorg via telefoonnummer: (0118) 448448.

Ik heb een inwonend kind, mag mijn kind meeverhuizen naar een zorgwoning?

Vaak is een zorg- of 55+woning vooral bedoeld voor een ouderendoelgroep. Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen waarbij een kind vanwege mantelzorg bij je inwoont. In dergelijke gevallen is het toegestaan dat jouw kind met je meeverhuist. Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen, adviseren wij om contact op te nemen met onze verhuurmakelaars. Zij kunnen je dan over de mogelijkheden informeren.