Woningverandering zelf uitvoeren

Veel gevraagd over Woningverandering zelf uitvoeren

Ik wil graag zelf een nieuwe keuken in mijn woning plaatsen. Moet ik daar toestemming voor vragen?

Voor het plaatsen van een andere keuken dien je vooraf toestemming te vragen. Je voorkomt hiermee dat je de woning weer in oorspronkelijke staat moet herstellen, wanneer je de woning verlaat. In onze brochure 'Zelf uw woning veranderen' vind je hierover meer informatie.

Wat is een ZAV formulier?

ZAV is de afkorting voor: Zelf Aangebrachte Verandering. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut woonservice is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut woonservice ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je gaat verhuizen. In de bijlagen kun je alle informatie lezen waarmee je rekening moet houden als je in je woning gaat klussen.

Ik wil graag iets aan mijn woning veranderen. Mag dat?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut woonservice is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut woonservice ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je gaat verhuizen.

Moet ik altijd toestemming vragen als ik iets in of aan mijn woning wil veranderen?

Er is geen toestemming nodig voor het aanbrengen van roerende zaken (denk hierbij aan vloerbedekking, gordijnen, behang). Wanneer je de technische staat van de woning wil veranderen (aanpassingen aan zaken die verbonden zijn aan de woning), moet je hiervoor toestemming vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van deuren, een andere keuken, een aanbouw of een dakraam.

Kunnen jullie een woningverandering voor mij uitvoeren?

De gewenste verbetering dien je zelf uit te voeren. Natuurlijk kun je hiervoor ook een aannemer of klusbedrijf inhuren. Wij willen dan wel graag weten wie de verbouwing gaat uitvoeren en met welke materialen de verbouwing wordt gerealiseerd.

Ik wil graag een veranda of uitbouw plaatsen. Mag dat?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut woonservice is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut woonservice ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je weer gaat verhuizen.

Welke woningveranderingen mag ik niet zelf uitvoeren?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut woonservice is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut woonservice ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je weer gaat verhuizen. In de brochure 'zelf uw woning veranderen' lees je waar je rekening mee moet houden als je in je woning gaat klussen. 

Zorgen jullie voor het onderhoud aan een woningverandering die ik zelf heb aangebracht?

Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte voorzieningen zijn voor je eigen rekening.

Hoe vraag ik toestemming aan bij l'escaut woonservice voor een Zelf Aangebrachte Voorziening?

Als je een verandering in de woning wil aanbrengen waarvoor toestemming nodig is, vraag je dit aan via het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen via het Klantportaal. Je kunt het formulier ook telefonisch opvragen: (0118) 422300, afhalen bij de balie open van 09.00 uur - 12.00 uur op werkdagen of terugvinden in de bijlage.

Ik wil een sleutelkluisje plaatsen bij mijn woning of woongebouw. Mag dat?

Het plaatsen van een sleutelkluis (bijvoorbeeld voor de zorgverlener) is geen probleem. Je dient dit wel tijdig bij ons aan te vragen, met een ZAV-aanvraag (Zelf Aangebrachte Voorziening). Ook kun je de aanvraag indienen via het klantportaal van l'escaut woonservice via het Contactformulier.

Ontvang ik een vergoeding voor de woningverandering die ik zelf heb aangebracht als ik ga verhuizen?

Meestal geven wij geen vergoeding. Uitzonderingen zijn veranderingen die de kwaliteit van de woning verbeteren. Dit wordt bij het einde van het huurcontract beoordeeld. Deze veranderingen dienen dan wel te zijn aangevraagd voordat ze werden aangebracht.

Wat is de kleurcode van mijn voordeur of kozijn?

RAL-kleuren van voordeuren en/of kozijnen worden niet gegeven. Dit wordt planmatig uitgevoerd indien nodig. Advies is om zelf met een kleurenkaart te kijken welke kleur het beste past.

Ik heb toestemming aangevraagd voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Hoe gaat het nu verder?

Je ontvangt binnen vier weken na het indienen van je aanvraag een schriftelijk antwoord van l'escaut woonservice. Je krijgt definitief toestemming, voorlopige toestemming of geen toestemming.

Wat zijn de spelregels voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

De spelregels waaraan een Zelf Aangebrachte Voorziening moeten voldoen zijn:

 • Je hebt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan l'escaut woonservice.
 • Je hebt schriftelijk toestemming van l'escaut woonservice gekregen.
 • Je hebt de richtlijnlen bij uitvoering opgevolgd.
 • Bij kostbare veranderingen ben je zelf veranntwoordelijk voor de inboedelverzekering (en eventuele glasverzekering).
 • De kosten en risico's van de verandering zijn voor je eigen rekening.
 • Onder en vervanging is gedurende de huurperiode voor je eigen rekening.

Waarop beoordeelt l'escaut woonservice mijn aanvraag voor een Zelf Aangebrachte Voorziening?

l'escaut woonservice toetst je aanvraag op een aantal punten:

 • Bouwtechnische punten.
 • Onderhoudtechnische punten.
 • Verhuurtechnische punten.

Lees meer informatie in onze brochure 'zelf uw woning veranderen', zie bijlage. 

Ik heb een definitieve toestemming gekregen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Wat betekent dit?

Nadat je van l'escaut woonservice de schriftelijk toestemming en de voorwaarden hebt ontvangen, kun je aan de slag. Bij vertrek uit de woning hoef je de veranderingen niet ongedaan te maken. De start- en einddatum van het aanbrengen van de verandering, dient bij de woninginspecteur bekend te zijn. Als je tussentijds advies wil, bijvoorbeeld of je een bouwvergunning nodig hebt, dan kun je contact met ons opnemen en helpen we je graag verder.

Ik heb geen toestemming gekregen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Wat betekent dit?

De verandering die je aangevraagd hebt voldoet niet aan de gestelde eisen. Bij geen toestemming wordt de reden daarvan aan je toegelicht.

Ik heb een voorlopige toestemming gekregen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Wat betekent dit?

Nadat je van l'escaut woonservice een voorlopige toestemming hebt ontvangen, mag je de gevraagde verandering uitvoeren onder de gestelde voorwaarden. l'escaut woonservice controleert achteraf of de verandering voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Na goedkeuring door onze woninginspecteur krijg je alsnog definitief schriftelijk toestemming voor de aangebrachte verandering. De start- en einddatum van het aanbrengen van de verandering, dient bij de woninginspecteur bekend te zijn.

Wat zijn de kwaliteitseisen voor een aanvraag Zelf Aangebrachte Voorziening?

Bij het beoordelen van je aanvraag houden we rekening met:

 • Veiligheid en gezondheid van huurders en omgeving.
 • Technische en esthetische uitvoering.
 • Onderhoudsgevoeligheid.
 • Verhuurbaarheid van de woning.
 • Functionaliteit woning en gevolgen voor woningwaarde.
 • Eventuele regels van Vereniging van Eigenaren.
 • Eventuele plannen voor sloop, renovatie of verkoop van de woning

Lees meer informatie in onze brochure 'zelf uw woning veranderen'.

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud na het aanbrengen van een Zelf Aangebrachte Voorziening?

Als verhuurder is l'escaut woonservice voor het onderhoud van een groot aantal zaken in je woning. De veranderingen die je zelf hebt aangebracht onderhoud je zelf.

Ik woon in een wooncomplex met koop- en huurwoningen (gemengd complex), wat is er mogelijk wat betreft Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

De meeste Zelf Aangebrachte Voorzieniingen (ZAV's) betreffen de binnenkant van de woning. Woon je in een zogenaamd gemengd complex, dan behoren ZAV's aan de binnenkant tot het beleid zoals te lezen is in de brochure 'zelf uw woning veranderen'. Wel kan het zijn dat er met betrekking tot ZAV's aan de buitenkant van de woning richtlijnen zijn vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) die het l'escaut woonservice beleid overstijgen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd en kun je terugvinden in het huishoudelijk reglement van de betreffende VvE.