Woningruil

Veel gevraagd over Woningruil

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Je kunt je aanvraag schriftelijk indienen bij l'escaut woonservice Hermesweg 13, 4382 ND Vlissingen, ter attentie van het Team Verhuur via het Contactformulier. Je hoort binnen twee weken hoe wij je aanvraag beoordelen. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Team Verhuur: (0118) 422300.

In onze folder over 'woningruil' kun je meer informatie lezen.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

De voorwaarden voor woningruil zijn:

 • Een verzoek om van woning te ruilen wordt behandelt wanneer beide huurders minimaal één jaar op het huidige adres staan ingeschreven. Ook moeten ze er daadwerkelijk wonen.
 • Er moet sprake zijn van een zwaarwichtig belang.
 • Als het om sociale huurwoningen gaat, mag geen van beiden een verzamelinkomen hebben boven de huurinkomensgrens. Deze grenzen worden jaarlijks aangepast.
 • De woning moet bij je inkomen en gezinsgrootte passen. De regels voor passend toewijzen staan op: www.zuidwestwonen.nl.
 • Beide partijen mogen geen huurachterstand (gehad) hebben.
 • Meldingen van overlast en betalingsgedrag worden gecontroleerd.
 • Beide verhuurders moeten akkoord gaan met de woningruil.
 • Beide partijen moeten voldoen aan het doelgroep-label van de woning (bijvoorbeeld 55+).
 • Woningruil van een aangepaste woning is niet mogelijk, tenzij beide huurders in een aangepaste woning wonen.
 • Er geldt één maand opzegtermijn.
 • Na woningruil is de nieuwe bewoner verplicht één jaar te blijven wonen op het nieuwe adres.
 • En er volgt een woningruil-inspectie, waar de huurder aan moet meewerken.

In onze folder over 'woningruil' kun je meer informatie lezen.

Ik wil met iemand ruilen van woning. Kan dat?

Bij woningruil ruilen twee of meerdere huurders van woning. Wil je met iemand van woning ruilen? Dan moet je vooraf schriftelijk toestemming aan l'escaut woonservice vragen. 

In onze folder over 'woningruil' kun je meer informatie lezen.

Wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?

Het is mogelijk dat de huurprijs van de woning omhoog of omlaag gaat. De nieuwe huurprijs wordt bepaald volgens het geldende huurprijsbeleid. De uiteindelijke huurprijs krijg je schriftelijk meegedeeld. 

In onze folder over 'Woningruil' kun je meer informatie lezen.

Hoe lang moet ik de woning na woningruil blijven huren?

De huur voor de nieuwe bewoner gaat in op de eerste van de overeengekomen maand. Na de woningruil blijf je minimaal één jaar in de woning wonen.

In onze folder over 'woningruil' kun je meer informatie lezen.

Wat kunnen redenen voor l'escaut woonservice zijn om woningruil te weigeren?

Redenen voor l'escaut woonservice om een woningruil te weigeren zijn: 

 • Doorkruising van het toewijzingsbeleid van de verhuurder. De regels voor passen toewijzen staan op www.zuidwestwonen.nl.
 • Jouw ruilpartner heeft geen economische of maatschappelijke binding met de nieuwe woonplaats.
 • Jouw ruilpartner biedt onvoldoende financiële waarborg om zijn verlichtingen te kunnen nakomen (de huur betalen of voldoet niet aan passend toewijzen). 

In onze folder over 'woningruil' kun je meer informatie lezen.

Welke informatie moet ik aanleveren om voor woningruil in aanmerking te komen?

Documenten die aangeleverd moeten worden bij de schriftelijke aanvraag om in aanmerking te komen voor woningruil zijn: 

 • Een inkomensverklaring van het voorgaande jaar.
 • Drie recente loon- of uitkeringsspecificaties.
 • Een recente positieve verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.
 • Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP), met daarop alle adressen waar je hebt gewoond, óók je huidige adres. Dit uittreksel kun je rechtstreeks aanvragen bij jouw gemeente. 
 • Dit geldt ook voor huurders die meeverhuizen. 

In onze folder over 'woningruil' kun je meer informatie lezen.

Wat zijn zwaarwichtige belangen voor woningruil?

Zwaarwichtige belangen voor woningruil zijn:

 • Dichter bij het werk willen wonen, waardoor het gezinsleven minder wordt ontwricht.
 • Dichter bij familie willen wonen, bijvoorbeeld in verband met heimwee naar de kinderen.
 • Naar een grotere woning willen verhuizen in verband met gezinsuitbreiding.
 • Een belang van medische aard (gezondheidsredenen).

In onze folder over 'woningruil' kun je meer informatie lezen.