Servicekosten

Veel gevraagd over Servicekosten

Wanneer ontvang in een afrekening voor de servicekosten?

Je ontvangt voor 1 juli de afrekening over het vorige kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer je later in het jaar huurder bent geworden of eerder hebt opgezegd, berekenen wij de kosten naar rato van de huurperiode. Hierin staan de kosten per element en hoeveel aan voorschotten is betaald.

Wat valt er precies onder servicekosten?

De servicekosten bestaan uit de vergoedingen voor bijkomende leveringen en diensten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de nutsvoorzieningen met een tussenmeter, schoonmaken van algemene ruimten en tuinonderhoud.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

In de brief staat vermeld wanneer we het bedrag aan je overmaken.

Ik heb een afrekening van mijn serivcekosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Heb je vragen over de afrekening servicekosten? Je kunt hierover contact opnemen met ons Team Huurincasso.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Het voorschot servicekosten is een onderdeel van je maandelijkse huurbedrag.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Slechts in enkele gevallen is het mogelijk om over een deel van de servicekosten huurtoeslag aan te vragen. Dit zijn de kosten voor elektra van gemeenschappelijke ruimten, kosten van schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en eventuele kosten van een huismeester. Per onderdeel mag je hiervoor maximaal € 12,- meenemen in de huurtoeslag-berekening. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij je naar de website van de Belastingdienst: Toeslagen. Hier kun je ook een proefberekening maken van de door je te ontvangen huurtoeslag.

Waar vind ik de servicekosten waar ik voor betaal?

De servicekosten die je betaalt, staan bij aanvang van de huurovereenkomst genoemd in het contact dat je met ons aangaat. De servicekosten worden jaarlijks op 1 juli bijgesteld. Hierover ontvang je bericht in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvang je eind april.

Kunnen jullie de servicekosten verhogen?

Voorschotten voor servicekosten worden jaarlijks per 1 juli aangepast, op basis van de kennis van het afgelopen jaar en verwachtingen rondom de toekomstige prijsontwikkelingen.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Je kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van Team Huurincasso.

Waarom rekent l'escaut de servicekosten één keer per jaar af?

l'escaut woonservice krijgt één keer per jaar de afrekening van onze leveranciers. Daarmee berekenen wij hoeveel servicekosten er gemaakt zijn. Het nieuwe voorschotbedrag wordt berekend met je verbruik en de prijzen van de leveranciers.