Huurdersvereniging

Veel gevraagd over Huurdersvereniging

Hoe kom ik in contact met de huurdersvereniging?

Algemeen

Nieuwe huurders ontvangen bij het afsluiten van de huurovereenkomst een formulier voor lidmaatschap voor de HVL. Je kunt je op deze manier aanmelden. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Wat doet een huurdersvereniging?

Algemeen

De huurdersvereniging vertegenwoordigt onze huurders en praat mee over belangrijke zaken als de jaarlijkse huurverhoging, huurovereenkomst, huurbeleid, leefbaarheid en herstructurering. Jaarlijks organiseert de huurdervereniging een ledenvergadering en doet daarbij verslag over het afgelopen jaar. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersvereniging terecht?

Algemeen

De huurdersvereniging vertegenwoordigt onze huurders en praat mee over belangrijke zaken als de jaarlijkse huurverhoging, huurovereenkomst, huurbeleid, leefbaarheid en herstructurering. Jaarlijks organiseert de huurdervereniging een ledenvergadering en doet daarbij verslag over het afgelopen jaar. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Wat is een huurdersvereniging?

Algemeen

Om in overleg te blijven met de huurders, is in 2002 de huurdersvereniging l'escaut opgericht. De huurdersvereniging vertegenwoordigt onze huurders en praat mee over belangrijke zaken als de jaarlijkse huurverhoging, huurovereenkomst, huurbeleid, leefbaarheid en herstructurering. Met de huurdervereniging is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, daarin is vastgelegd welke thema's er sprake is van informatie-, advies- of instemmingsrecht. De afspraken zijn gebaseerd op de Overlegwet. Ook is de huurdervereniging partij samen met de gemeente en de corporaties voor de prestatieafspraken in Vlissingen. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Kan ik me aanmelden als lid van de huurdersvereniging?

Algemeen

Nieuwe huurders ontvangen bij het afsluiten van de huurovereenkomst een formulier voor lidmaatschap voor de HVL (Huurdervereniging l'escaut). Je kunt je op deze manier aanmelden. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Bij het opzeggen van uw huur bij l'escaut, wordt u lidmaatschap automatisch beëindigt (ook als u binnen l'escaut verhuist).

Hoe vaak overlegt een huurdersvereniging met bewoners?

Algemeen

Minimaal één keer per jaar en op verzoek kan een gesprek worden aangevraagd.

Hoe vaak overlegt een huurdersvereniging met l'escaut?

Algemeen

l'escaut heeft 6 keer per jaar overleg met de huurdervereniging.