Huurdersvereniging

Veel gevraagd over Huurdersvereniging

Hoe kom ik in contact met de huurdersvereniging?

Nieuwe huurders ontvangen bij het afsluiten van de huurovereenkomst een formulier voor lidmaatschap voor de HVL. Je kunt je op deze manier aanmelden. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Wat doet een huurdersvereniging?

De huurdersvereniging vertegenwoordigt onze huurders en praat mee over belangrijke zaken als de jaarlijkse huurverhoging, huurovereenkomst, huurbeleid, leefbaarheid en herstructurering. Jaarlijks organiseert de huurdervereniging een ledenvergadering en doet daarbij verslag over het afgelopen jaar. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Wat is een huurdersvereniging?

Om in overleg te blijven met de huurders, is in 2002 de huurdersvereniging l'escaut woonservice opgericht. De huurdersvereniging vertegenwoordigt onze huurders en praat mee over belangrijke zaken als de jaarlijkse huurverhoging, huurovereenkomst, huurbeleid, leefbaarheid en herstructurering. Met de huurdervereniging is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, daarin is vastgelegd welke thema's er sprake is van informatie-, advies- of instemmingsrecht. De afspraken zijn gebaseerd op de Overlegwet. Ook is de huurdervereniging partij samen met de gemeente en de corporaties voor de prestatieafspraken in Vlissingen. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersvereniging terecht?

De huurdersvereniging vertegenwoordigt onze huurders en praat mee over belangrijke zaken als de jaarlijkse huurverhoging, huurovereenkomst, huurbeleid, leefbaarheid en herstructurering. Jaarlijks organiseert de huurdervereniging een ledenvergadering en doet daarbij verslag over het afgelopen jaar. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.

Hoe vaak overlegt een huurdersvereniging met bewoners?

Minimaal één keer per jaar en op verzoek kan een gesprek worden aangevraagd.

Hoe vaak overlegt een huurdersvereniging met l'escaut woonservice?

l'escaut woonservice heeft 6 keer per jaar overleg met de huurdervereniging.

Kan ik me aanmelden als lid van de huurdersvereniging?

Nieuwe huurders ontvangen bij het afsluiten van de huurovereenkomst een formulier voor lidmaatschap voor de HVL (Huurdervereniging l'escaut). Je kunt je op deze manier aanmelden. Voor meer informatie kun je kijken op de website: HVL.