Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf mensen. Hun belangrijkste taak is toezicht houden op het bestuur van l’escaut woonservice. De RvC kijkt mee met de keuzes, doelstellingen en prestaties van l’escaut op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld of er voldoende passende woningen zijn voor de sociale doelgroepen. Maar ook of er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en of de huren niet te hoog zijn. De RvC overlegt hierover regelmatig met de bestuurder van l’escaut. Daarnaast geeft de RvC goedkeuring aan het ondernemingsplan en controleert de raad het jaarverslag van l’escaut. Het reglement van de RvC kun je in de zijbalk downloaden. 

 Samenstelling

  Benoemd 1 januari t/m 31 december
mr. N.A. van Everdingen (voorzitter)  2014 2021 
drs. G.H.A. Suy  2014 2021 
ing. B.P. van de Par MRE 2017 2024
C.J. Kort 2017  2024
A.A.A. van den Abeele  Benoemd 28-10-2020 t/m 27-10-2028