sfeerbeeld

Visitatie

Visitatie is een onderzoek door een extern bureau naar de maatschappelijke prestaties  van een woningcorporatie. Woningcorporaties die lid zijn van Aedes moeten elke vier jaar een dergelijke visitatie laten uitvoeren.

l’escaut heeft dit jaar aan het bureau Pentascope uit Amersfoort opdracht gegeven om deze visitatie uit te voeren. Een visitatiecommissie bestaande uit drie onafhankelijke leden heeft zich op basis van documenten uit de periode 2015 – 2018 en gesprekken met de belangrijkste belanghouders van l’escaut een oordeel gevormd over de maatschappelijke prestaties.

De scores voor de verschillende onderdelen van het onderzoek zijn als volgt:

* Presteren naar opgaven en ambities: 6,9

* Presteren volgens belanghebbenden: 6,9

* Presteren naar vermogen: 6

* Governance: 6,5

Wij scoren op bijna alle onderdelen voldoende tot ruim voldoende. Tegelijkertijd is er nog voldoende ruimte voor verbeteringen. De aanbevelingen uit het rapport ondersteunen de klantgerichte koers die wij hebben ingezet en bieden bruikbare aanknopingspunten om deze koers te versnellen en te verbeteren.

Het visitatierapport is hieronder te lezen, net als de bestuurlijke reactie van de voorzitter van de RvC en de directeur-bestuurder.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers