sfeerbeeld

Uitnodiging bijeenkomst prestatieafspraken

Voor de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid maken l’escaut, Zeeuwland, de huurdersvereniging l’escaut, de stichting huurdersbelangen Zeeuwland en de gemeente Vlissingen prestatieafspraken met elkaar. In die afspraken staan bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen, maar ook afspraken over duurzaamheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen. De afgelopen maanden is de actualisatie van deze afspraken voorbereid.

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij de prestatieafspraken voor de komende jaren worden toegelicht. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de Govan Mbekizaal in het stadhuis in Vlissingen (Paul Krugerstraat 1). U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

 

19.00 uur Inloop

 

19.30 uur Plenaire presentatie inhoud Prestatieovereenkomst

 

20.00 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de corporaties, huurdersorganisaties en gemeente

 

20.15 uur Bekijken van de verschillende thema’s van de prestatieafspraken op panelen en stellen van aanvullende vragen/opmerkingen.

 

21.00 uur Einde informatiebijeenkomst

 

De bijeenkomst is bedoeld om u te informeren en uw zienswijze op de prestatieafspraken te vernemen. Na de bijeenkomst worden de prestatieafspraken definitief gemaakt en ter besluitvorming aangeboden aan de partijen. De concept Prestatieovereenkomst vindt u hieronder.

 

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers