sfeerbeeld

Uitnodiging bewonersvergadering 6 mei

Het bestuur van de Huurdersvereniging l’Escaut  nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de  ledenvergadering. Hierop aansluitend is de jaarlijkse bewonersbijeenkomst van l’escaut woonservice. Deze houden wij op:

 
Datum:    
 woensdag 6 mei 2015   
                                           
Locatie:   
 “De Ark”, Oranjeplein 8, te Oost-Souburg                                                                         

Aanvang:
 
Ledenvergadering        13.30 - 14.15 uur                                   
Bewonersbijeenkomst  14.30 - 16.00 uur 
                                                             
                                                                            
Gastspreker is de heer H. Tegels van de Woonbond.
 
De ledenvergadering is van 13.30 uur tot 14.15 uur en is alleen toegankelijk voor de leden van de Huurdersvereniging l’Escaut.
 
De jaarlijkse bewonersbijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Alle huurders van l’escaut woonservice zijn hiervoor uitgenodigd.
 
Agendapunten ledenvergadering 6 mei 2015
 
1.    Opening/mededelingen
2.    Verslag ledenvergadering 5 november 2014
3.    Financieel Jaarverslag HVL 2014
4.    Sociaal Jaarverslag HVL 2014
5.    Huurverhoging per 1 juli 2015
6.    Statuten & Huishoudelijk Reglement
7.    Voordracht herverkiezing bestuursleden
8.    Rondvraag
9.    Sluiting 
 
Herbenoeming bestuursleden
Volgens rooster zijn de heren H.J. Schaap, Z. Ozcan en J. Oele aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur ondersteunt de voordracht van genoemde kandidaten.
 
 
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
 
NB: wilt u zo vriendelijk zijn uw e-mailadres door te geven via: info@huurdersvereniginglescaut.nl
 
 
De vergaderstukken zijn inzichtelijk via onze site: www.huurdersvereniginglescaut.nl en
voor aanvang van de vergadering verkrijgbaar in de zaal
 
 
 
­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers