sfeerbeeld

Sloop en nieuwbouw voor het Ravesteynplein

Na uitvoerig onderzoek en het afwegen van diverse factoren heeft l’escaut gekozen voor volledige sloop en nieuwbouw van het Ravesteyplein en omringende woningen.

Uitverhuizing

In totaal gaat het om 183 woningen. Voor de bewoners betekent deze keuze dat zij, gefaseerd, uitverhuisd worden. Er zijn in totaal 4 fasen met een interval van drie maanden. Het reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud gaat per 1 oktober van kracht voor de eerste fase. Onderdeel hiervan is het planbesluit. Dit plan gaat onder andere in op de procedures van herhuisvesting en de tegemoetkoming in de verhuiskosten. Op deze manier weten de bewoners precies waar ze aan toe zijn en wat hun rechten zijn.

Cultuurhistorisch waardevol

Omdat het Ravesteynplein cultuurhistorisch waardevol is, is l’escaut wel gebonden aan bepaalde randvoorwaarden bij nieuwbouw. In overleg met de gemeente Vlissingen is een concept stedenbouwkundig model ontwikkeld. Hierin blijven de kwaliteiten van de huidige opzet behouden en worden deze versterkt.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers