sfeerbeeld

Samenwerkingsovereenkomst Ravesteynplein getekend

Op vrijdag 6 juli 2018 heeft burgemeester Bas van den Tillaar de samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met directeur bestuurder Robert de Ridder van l’escaut woonservice voor de herstructurering van het complex Ravesteynplein in Vlissingen. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de woningbouw, de kwaliteit, de vermindering van het aantal woningen, het openbaar gebied en de planning.

In het middengebied in Vlissingen zijn de afgelopen 15 jaar veel investeringen gedaan op het gebied van sloop, nieuwbouw, renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. Nu is het Ravesteynplein aan de beurt. De 183 woningen aan het Ravesteynplein zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen. Na het uitwerken en onderzoeken van verschillende scenario’s is gebleken dat slopen en nieuwbouw de enige en meest verantwoorde optie was. Bij de nieuw te bouwen woningen wordt rekening gehouden met de huidige stedenbouwkundige structuur, bestaande uit een binnen- en buitenring. De Monumentencommissie heeft hierover een positief advies uitgebracht.
 

Sloopvergunning

De gemeenteraad heeft ingestemd met de stedenbouwkundige uitgangspunten. Het college van burgemeester en wethouders kan de gevraagde sloopvergunning voor het complex Ravesteynplein verlenen. In de tussentijd zijn de bewoners van het Ravesteynplein al begonnen met verhuizen. Dit gebeurt in fases. Er zijn nu al 53 woningen leeg. Ook het slopen gebeurt in fases.

 

Nieuwbouw

Nadat alle bewoners van fase 1 en 2 zijn verhuisd en de woningen zijn gesloopt, wordt gestart met de nieuwbouw. Er komen in totaal ca. 125 toekomstbestendige en energiezuinige woningen (gasloos), waarvan ca. 105 eengezinswoningen en appartementen (met lift) voor de sociale huur en ca. 20 kavels waarop koopwoningen gerealiseerd gaan worden. Eind 2018 is meer duidelijk over hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.

Planning

De gemeenteraad heeft ingestemd met de stedenbouwkundige uitgangspunten en de programmatische inpassing. Deze worden later als toetsingskader gebruikt bij de aanvraag omgevingsvergunning. De verwachting is dat vanaf begin 2019 wordt gestart met de sloop van de woningen en begin 2020
met de start van de nieuwbouw. Huidige bewoners en omwonenden worden geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven en er wordt een klankbordgroep opgericht die mee denkt met de plannen.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers