sfeerbeeld

Robert de Ridder nieuwe directeur

Per 1 januari 2017 treedt Robert de Ridder aan als nieuwe directeur-bestuurder van l’escaut woonservice. Hij vervangt hiermee Jan van Beekhuizen, die per 1 maart 2017 met vroegpensioen gaat.

De raad van commissarissen is blij dat ze in de heer de Ridder een goede opvolger van de heer van Beekhuizen hebben gevonden. De heer de Ridder is goed bekend met de Zeeuwse huisvestingsvraagstukken. Hij heeft inmiddels door zijn ruime ervaring veel kennis over de veranderende wetgeving en herpositionering van de corporatiewereld. De heer de Ridder is nu nog directeur-bestuurder van woningcorporatie Clavis in Terneuzen.

Vroegpensioen Jan van Beekhuizen
Jan van Beekhuizen is 37 jaar werkzaam geweest in de volkshuisvesting. Dit jaar gaf hij aan op 1 maart 2017 met vroegpensioen te willen gaan. In februari neemt l’escaut op gepaste wijze afscheid van de heer van Beekhuizen.

Twee nieuwe commissarissen
Ook worden er twee nieuwe commissarissen benoemd. De heer Oving en mevrouw Meeuwisse hebben het einde van hun zittingstermijn bereikt. In hun plaats worden de heer C.J. Kort (op voordracht van de Huurdersvereniging)  en de heer B.P. van de Par aangesteld. Zij worden in de raad van commissarissen benoemd op respectievelijk de kwaliteitsprofielen ‘volkshuisvesting’ en ‘vastgoedontwikkeling en –beheer’. Ook zij treden per 1 januari 2017 aan.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers