sfeerbeeld

Reactie l'escaut actie Woonbond

Wellicht heeft u uit de media over de actie huurverlaging van de Woonbond gehoord en of gelezen. De Woonbond stelt dat corporaties enorme winsten maken, terwijl steeds meer huurders financieel in de knel komen. Zij verzoeken daarom een huurverlaging van 10%. Via  www.actiehuurverlaging.nl kunnen huurders de ‘winst’ van hun corporatie opzoeken. Daarbij is er de mogelijkheid om direct een oproep tot huurverlaging te versturen. Hierbij onze reactie.

Investeren in duurzaamheid

l’escaut woonservice is een maatschappelijke onderneming, zonder winstoogmerk. Onze missie is om te zorgen voor goede betaalbare, duurzame woningen in een prettige buurt. De komende jaren investeren wij daarom in het energiezuiniger en duurzaam maken van ons huidig woningbezit, wat zal resulteren in een verlaging van de woonlasten. Daarnaast bouwen we duurzame betaalbare nieuwbouwwoningen.

Gematigde huurprijzen

Aedes en de Woonbond hebben in 2015 een sociaal huurakkoord gesloten om huren te matigen. Wij hebben onze huren gematigd en minder huurverhoging doorgevoerd dan toegestaan:

Jaar                                                                            2016     2017

Toegepaste jaarlijkse hvh                                               0%       0,3%

Max. toegestane ruimte hvh (voor de doelgroep)             2.1%    2,8%

 

De huurdersvereniging l’escaut heeft ook elk jaar een positief advies gegeven.

De corporaties geven aan de huren ook de komende jaren te blijven matigen (in de periode tot 2020 1,8 procent inclusief inflatie per jaar. Bron: Rapport ABF iov Aedes). Daar gaan we de komende tijd weer goede afspraken over maken, zodat huurders een betaalbare woning hebben en houden.

Overheid verhoogt belastingen

Het kabinet verhoogt de belastingen voor corporaties. Die verhoging kan oplopen tot een miljard extra aan belasting (ATAD, VPB, heffing hoger door WOZ). Naast de verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen, die we al betalen. Dat geld kan niet worden besteed aan huurmatiging, nieuwbouw of verduurzaming. Deze hogere belasting staat haaks op de grote maatschappelijke behoefte aan meer, betaalbare en duurzame woningen. Corporaties willen hieraan bijdragen. Het kabinet ziet ook deze behoefte, maar maakt het vervolgens voor corporaties erg moeilijk.

Ons geld zit in de stenen

Een belangrijk punt is dat onze financiële positie mede veroorzaakt wordt door een waardestijging van het vastgoed. Dat geld zit dus letterlijk in onze woningen, in de stenen, en kunnen we niet gebruiken voor investeringen.

Conclusie

Het is niet dat wij onze ogen sluiten want ook wij zien dat huurders het financieel moeilijker krijgen. Wij maken ons daar ook zorgen over. Een huurverlaging is niet realistisch. We kunnen niet alles tegelijk: meer bouwen, meer verduurzaming, huurmatiging, meer belasting betalen. Daarin moeten we keuzes maken: deze maatschappelijke opgaven zijn groot, dat kost veel geld en niet alles kan tegelijk.

 

 

 

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers