sfeerbeeld

Ook l’escaut draagt bij aan de meest BIJvriendelijke provincie van Nederland

l’escaut woonservice ondertekent op 10 oktober samen met alle Zeeuwse gemeenten, alle Zeeuwse woningcorporaties. het Waterschap Scheldestromen en de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) de “Zeeuwse Bijenstrategie”.  Met deze ondertekening bekrachtigen zij dat ze de komende jaren BIJvriendelijke maatregelen en projecten  uitvoeren om de kansen voor bijen en andere bestuivende insecten te vergroten.

Symposium

Op deze dag wordt onder de titel “Samen op weg naar de meest BIJvriendelijke provincie van Nederland” het eerste symposium van het Platform BIJvriendelijk Zeeland gehouden. In 2017 vond op initiatief van Poldernatuur Zeeland, ZLTO en NBV de oprichting van dit platform plaats met als doel om de leefomstandigheden van bestuivende insecten te verbeteren en de biodiversiteit in Zeeland te versterken. Samen met de Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Landschapsbeheer Zeeland ondertekenden zij in juli 2018 de Zeeuwse bijenstrategie en formuleerden zij de ambitie om de meest BIJvriendelijke provincie van Nederland te worden.

Zeeuws netwerk samenwerkende partijen

In navolging van het symposium zal op 20 februari 2020 door het Platform BIJvriendelijk Zeeland een workshop worden georganiseerd, waarin de diverse projecten en resultaten zullen worden gedeeld. Op deze manier ontstaat er een Zeeuws netwerk van samenwerkende partijen, die mede zorg dragen voor de versterking van de biodiversiteit in de provincie Zeeland.

Verdere informatie kunt u vinden op www.bijvriendelijkzeeland.nl

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers