sfeerbeeld

Ondernemingsplan 2018-2020

De nieuwe koers van l’escaut woonservice draait om klantgerichtheid en duurzaamheid. De uitwerkingen hiervan zijn terug te vinden in het nieuwe ondernemingsplan.

Wendbaar en in balans

Huurders op een duurzame manier betaalbaar huisvesten, daar gaat het l’escaut de komende jaren om. Samenwerking is daarbij noodzakelijk, evenals actief deel uitmaken van een maatschappelijk netwerk. Daarom koos l’escaut bij het maken van het ondernemingsplan voor een breed klankbord. Een rondgang langs alle partijen leverde een duidelijk beeld op: vooruit naar de kerntaak, meer strategische samenwerking, aandacht voor duurzaamheid en woonlasten, een flexibelere opstelling, minder bureaucratie, duidelijkere communicatie en klantgerichtheid hoger op de agenda. l’escaut herkent dit beeld en wil hieraan werken.

De huidige maatschappij stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Maar mensen zijn niet allemaal hetzelfde en niet iedereen is even redzaam. Wat l’escaut doet en verlangt van haar huurders, leek vanzelfsprekend terwijl dit voor veel mensen niet zo bleek te zijn. Daarom gaat l’escaut de komende jaren de verwachtingen duidelijker managen èn bijstellen. Zowel vanuit de kant van l’escaut, als die van de huurder. Inspelen op de juiste behoefte en wendbaar zijn waar nodig. Omdat maatwerk niet altijd kan of nodig is, zoekt l’escaut naar de juiste balans tussen standaard- en maatwerk.

De ambities van l’escaut zijn vertaald naar: duurzame klantrelaties, duurzaam woningbezit en duurzaam ondernemen. Om dit te bereiken moet l’escaut een nieuwe koers varen. Dit betekent meer maatwerk voor de huurders, strategische samenwerking en meer verantwoordelijke medewerkers.

Lees hieronder ons gehele ondernemingsplan 2018-2020

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers