sfeerbeeld

Nieuwe directeur-bestuurder voor l'escaut

Per 15 augustus 2019 is Jan Leo van Deemter het vaste gezicht van l’escaut woonservice. Jan Leo van Deemter is vastberaden om l’escaut woonservice nog klantgerichter en professioneler te maken.

Vorig jaar september trad van Deemter al als interimmer aan bij l’escaut. Hij verving hiermee de vorige bestuurder die wegens ziekte uitviel en per 1 april uit dienst is bij de corporatie.

Professionele organisatie met de klant voorop

Met Jan Leo van Deemter aan het roer zet l’escaut koers naar een nog professionelere organisatie. “Dichtbij de klant staan, dat is wat we willen. Bewoners betrekken bij projecten en de samenwerking aangaan waar dat kan. Met het oprichten van o.a. klantpanels, wijktafels en een nieuw klantportaal zoeken we de verbinding”. Ook werkt l’escaut hard aan duurzaamheid. “We verduurzamen onze woningen, starten een pilot ‘all- electric’ in bestaande bouw en lichten we onze huurders voor op het gebied van duurzaam wonen”.  

Behoorlijke investering van 4 miljoen

l’escaut investeert ook meer dan gemiddeld in duurzaamheid. “We zetten sterk in op de verduurzaming van onze woningen, zònder hiervoor de rekening te presenteren aan de huurders.  Per jaar geven we gemiddeld € 4 miljoen uit aan verduurzaming van onze woningen. Een behoorlijk bedrag, maar we zetten in op duurzaam, toekomstbestendig woningbezit en lagere woonlasten voor onze huurders”.

Schutterijstraat eind 2019 al toekomstgereed

Een goed voorbeeld van zo’n duurzaamheidproject is de Schutterijstraat, dat  binnenkort start en voor het einde van het jaar al is afgerond. De woningen zijn na de werkzaamheden weer helemaal klaar voor de toekomst. “En dit is nog maar een van de vele projecten die we uitvoeren. We staan aan de vooravond van een paar grote projecten. En ik ben erg blij dat ik de komende periode hieraan mijn steentje mag bijdragen. ”

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers