sfeerbeeld

l’escaut zet met nieuw beleid en minimale huurverhoging sterk in op betaalbaarheid

l’escaut woonservice hanteert vanaf 1 januari een nieuw huurbeleid, gebaseerd op betaalbaarheid voor de doelgroep. De huren verhoogt zij dit jaar voor iedereen met maar 1% (inflatievolgend).

Het nieuwe huurbeleid van l’escaut is sterk gericht op de betaalbaarheid van haar woningen. De primaire taak van een corporatie is zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een inkomen tot € 34.911,-.   Met het vorige huurbeleid zag l’escaut haar hoeveelheid betaalbare woningen (huur tot € 618,24) in de toekomst erg afnemen. Door invoering van het nieuwe huurbeleid blijven de woningen betaalbaar voor de doelgroep. Het nieuwe beleid wordt toegepast wanneer de huidige bewoner verhuist en een nieuwe huurder de woning betrekt.

 

Huurverhoging slechts 1 procent

De overheid stelt jaarlijks vast hoeveel huurverhoging corporaties mogen vragen. Dit jaar is dat 2,5 % (1% inflatie plus 1,5%) tot maximaal 5%, afhankelijk van het inkomen. l’escaut heeft besloten onder deze norm te zitten en verhoogt de huren met maar 1%. Ook past zij geen inkomensafhankelijke verhogingen toe. De huurverhoging is voor iedereen gelijk. Met de minimale huurverhoging zit l’escaut ver onder het landelijke gemiddelde van 1,8% (bron: Aedes).

Voor 1 mei krijgt iedere huurder bericht over de huurverhoging. De huurverhoging gaat in vanaf 1 juli.

 

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers