sfeerbeeld

l'escaut start met vroegsignaleringstraject

In samenwerking met Orionis en Porthos start l'escaut woonservice met een vroegsignaleringstraject. Voor de zomer is er proefgedraaid met twee casussen en door alle partijen is dit als positief ervaren. Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst getekend.

In 2016 heeft Woongoed Middelburg samen met Portos en Orionis een pilot vroegsignalering opgezet. Huurders met een beginnende huurachterstand zijn benaderd door een opgesteld vroegsignaleringsteam. In veel gevallen zijn huisbezoeken afgelegd, (betalings)problematiek in kaart gebracht en betaalafspraken gemaakt. De resultaten  van deze pilot waren positief; zowel de huurachterstanden en huuruitzettingen waren gedaald.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers