sfeerbeeld

l'escaut scoort goed in visitatierapport

Visitatie is een onderzoek door een extern bureau naar de maatschappelijke prestaties  van een woningcorporatie.  Woningcorporaties die lid zijn van Aedes moeten elke vier jaar een dergelijke visitatie laten uitvoeren.

l’escaut heeft dit jaar aan het bureau Raeflex uit  Utrecht opdracht gegeven om deze visitatie uit te voeren. Een visitatiecommissie bestaande uit drie onafhankelijke leden  heeft zich op basis van documenten uit de periode 2011 – 2014 en gesprekken met de belangrijkste belanghouders van l’escaut een oordeel gevormd over de maatschappelijke prestaties.

De scores voor de verschillende onderdelen van het onderzoek zijn als volgt:

* Presteren naar opgaven en ambities: 7,4 

* Presteren volgens belanghebbenden: 7,4

* Presteren naar vermogen: 6,9

* Governance: 7,6

We zijn blij met de resultaten van de visitatie, maar zien natuurlijk ruimte voor verbetering. In de bijlage kunt u het volledige rapport lezen.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers