sfeerbeeld

l'escaut maakt bezwaar tegen verhuurderheffing

Met ruim 180 andere woningcorporaties dient l’escaut woonservice bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Vorige week maakten wij 3,2 miljoen euro heffing over aan het Rijk.

Door mee te doen aan deze actie maken wij samen met andere woningcorporaties een vuist tegen deze heffing. De 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat willen we inzetten voor de volkshuisvesting. Dit geld van de huurders is nodig om de woningen te onderhouden en te verduurzamen.

In het Energieakkoord heeft de Nederlandse regering bepaald dat onze samenleving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De transitie van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie is een gigantische opgave die ook voor l’escaut forse investeringen met zich mee brengt. In het meest ongunstige scenario komt de totale benodigde investering op bijna 600 miljoen euro. Elke euro die we uitgeven aan de verhuurderheffing is er een te veel en willen we juist gebruiken om te investeren in nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid.

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat zo niet te investeren is in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.

Dus maken de woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers