sfeerbeeld

Ledenvergadering Huurdersvereniging en bewonersbijeenkomst l'escaut woonservice

Het bestuur van de Huurdersvereniging l’escaut nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Ledenvergadering en aansluitend de jaarlijkse Bewonersbijeenkomst van l’escaut woonservice, welke gehouden zal worden op:

 

 

Datum:                               woensdag 10 mei 2017 

Locatie:                              gebouw  “De Ark”, Oranjeplein 8, te Oost-Souburg   

Ledenvergadering:           13.30 - 14.15 uur / alleen toegankelijk voor leden HVL

Bewonersbijeenkomst:    14.30  -16.30 uur / alle huurders l'escaut woonservice                                                                   

           

Gastspreker op de Bewonersbijeenkomst is de heer L.C. (Leo) de Jonge, Specialist Risico’s en Veiligheid, Coördinator Brandveilig Leven (voorlichting) bij Brandweer Zeeland.

De lezing “Brandveiligheid, in en om het huis” wordt ondersteund met PowerPoint Presentatie.

 

Agendapunten Ledenvergadering 10 mei 2017:

 

1.    Opening/mededelingen

2.    Verslag Ledenvergadering 9 november 2016

3.    Financieel Jaarverslag HVL 2016

4.    Sociaal Jaarverslag HVL 2016

5.    Huurverhoging per 1 juli 2017

6.    Hervorming Bestuur HVL

7.    Statuten + Huishoudelijk Reglement

8.    Rooster van Aftreden / Voordracht nieuwe bestuursleden / Afscheid oude bestuursleden

9.    Rondvraag

10.  Sluiting 

                                                             

Rooster van Aftreden

Volgens rooster is aftredend: de heer. W.G.R. van Beusekom

 

Afscheid oude bestuursleden

Mevrouw M.H.M van de Donk, de heer J. Oele, de heer Z. Özcan, G. van Leeuwen, S.Y.J.C. Vreeke

 

Voordracht nieuwe bestuursleden

De heer J. van Adrichem, mevrouw M.C. Dehing, de heer L.A.E. Offermans, de heer F. Spierings

Het bestuur ondersteunt de voordracht van genoemde kandidaten.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

De vergaderstukken zijn voor zover beschikbaar, inzichtelijk via onze site: www.huurdersvereniginglescaut.jouwweb.nl en voor aanvang van de vergadering verkrijgbaar in de zaal

 

 

 

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers