sfeerbeeld

Zuidwestwonen.nl stuurt eerste brief

Vanaf 26 oktober bieden wij samen met Woonburg en Woongoed onze huurwoningen aan op de website www.zuidwestwonen.nl. Alle woningzoekenden ontvangen hierover deze week een brief.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

Grotere regio en betere website
Woningzoekenden vinden op www.zuidwestwonen.nl meer aanbod dan alleen het Walcherse woningaanbod van de corporaties l'escaut woonservice, Woonburg en Woongoed Middelburg. Ook andere Zeeuwse en West-Brabantse corporaties, zoals R&B Wonen, Clavis, Stadlander en Woningstichting Dinteloord bieden de woningen aan op www.zuidwestwonen.nl. Daarnaast biedt de website meer mogelijkheden voor het presenteren van meer foto's en plattegronden van de woningen.   

Dagelijks woningaanbod
Iedere werkdag komt er om 20.00 uur nieuw woningaanbod beschikbaar. De woningen staan niet meer, zoals u gewend bent, een volledige week geadverteerd. Per advertentie staat aangegeven hoeveel tijd u hebt om te reageren. Voor sommige woningen is de reactietermijn 72 uur. Voor andere woningen is het van belang binnen 24 uur te reageren. Voor een andere categorie woningen geldt dat degene die het eerst reageert de woning krijgt toegewezen. Als u direct reageert op een woning, heeft u een grotere kans dat u snel een woning kunt huren.

Tipbericht
Als u een zoekprofiel heeft ingevuld, kunt u per e-mail een tipbericht ontvangen. In dit tipbericht maken we u attent op woningen die voldoen aan de wensen vanuit uw zoekprofiel. Ook wijzen we u op andere woningen die interessant voor u kunnen zijn, omdat ze passen bij uw leeftijd, uw inkomen of uw gezinssamenstelling. U ontvangt een tipbericht op de dag dat de woningen worden gepubliceerd, om 16:00 uur. Doordat we het tipbericht vooraf verzenden, heeft u tijd om de advertentie te lezen én heeft iedereen een gelijke kans om op tijd te reageren. U kunt op een woning reageren via de computer, een tablet of een smartphone. 

Meer informatie over uw positie in ‘wachtrij'
Wanneer u reageert op een woning, kunt u voortaan ook direct zien op welke plaats u in de ‘belangstellendenrij' staat. Ook op een later moment kunt u altijd zien waar u staat in de rij van mensen die deze woning graag willen huren. Ga daarvoor naar ‘Mijn pagina' op www.zuidwestwonen.nl.

U vergroot uw kans op een woning door zelf actief uw e-mail én het woningaanbod op www.zuidwestwonen.nl in de gaten te houden.

Wat gebeurt er met uw inschrijfduur?
Uw inschrijfduur blijft de komende 2 jaar behouden. In deze periode krijgt u de gelegenheid om op het aanbod te reageren en geldt uw huidige inschrijfduur.

Op www.zuidwestwonen.nl is de inschrijfduur voor nieuwe woningzoekenden beperkt tot drie jaar. De ervaring leert dat 99% van de woningzoekenden binnen deze tijd een passende woning heeft gevonden. Als blijkt dat u uw uiterste best heeft gedaan om een woning te vinden en u toch niet bent geslaagd in deze drie jaar, dan garanderen we u een passende woning.

Op www.hurenopwalcheren.nl was u als woningzoekende uw inschrijfduur kwijt bij verhuizen. In www.zuidwestwonen.nl kunt u verhuizen, zonder dat uw inschrijfduur vervalt. Uw inschrijfduur vervalt pas op het moment dat u een huurcontract afsluit bij een van de aangesloten corporaties. Of als u zich zelf uitschrijft bij www.zuidwestwonen.nl.

Einde aan de urgentie                                                   
Met ingang van 26 oktober is het niet meer mogelijk om urgentie aan te vragen voor woningen van de Walcherse corporaties. De Walcherse corporaties hebben besloten om steeds meer woningen met het label ‘eerste reactie' aan te bieden. Dat betekent dat de eerste die reageert de woning heeft (als u voldoet aan de voorwaarden bij de woning). We bieden niet alleen met het label ‘eerste reactie' meer woningen aan, maar ook meer verschillende typen woningen in diverse wijken. Op deze manier kunnen we woningzoekenden van dienst zijn die snel een woning nodig hebben.

Woningzoekenden die op dit moment een urgentieverklaring hebben, houden deze verklaring tot het moment dat de geldigheid is verlopen. We informeren de woningzoekenden met een urgentieverklaring ook nog persoonlijk met een brief. Woningzoekenden met ernstige en acute problemen, bijvoorbeeld omdat de veiligheid in gevaar is, kunnen zich melden bij Porthos.

Uw gegevens volledig en up-to-date
Om voor een woning in aanmerking te komen gelden voorwaarden. Dat kunnen voorwaarden zijn aan uw inkomen, uw leeftijd of het aantal bewoners. Voordat we een woning aan u aanbieden, controleren we of u aan de voorwaarden voldoet. Daarvoor hebben we de juiste informatie nodig. Wij vragen u om hiervoor documenten, zoals een inkomensverklaring (die u opvraagt bij de Belastingdienst), een loonstrook en legitimatiebewijs op uw eigen pagina in www.zuidwestwonen.nl op te slaan (downloaden). Zo hebben we de juiste informatie meteen bij de hand en kunnen we u zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Als u deze documenten niet doorgeeft, is uw inschrijving niet geldig en kunt u niet reageren op woningen. 

Digitaal verhuurproces
De corporatie kan er bij een woning voor kiezen om het gehele verhuurproces digitaal af te handelen. U bent niet meer afhankelijk van de openingstijden van de corporatie en het kost minder tijd. Het digitaal verhuurproces werkt als volgt: De woning adverteren wij op www.zuidwestwonen.nl. Vervolgens reageert u digitaal op de woning. Als u de eerste in de ‘belangstellendenrij' bent, wordt de woning per e-mail voorlopig aan u aangeboden. U laat op de website binnen 24 uur weten of u interesse heeft. Tegelijkertijd wordt ook de interesse gepeild bij de kandidaten 2 t/m 10 van de belangstellendenlijst. Deze werkwijze biedt de corporaties de mogelijkheid om veel sneller te handelen, als de eerste kandidaat toch afziet van de aanbieding. Bovendien weet u als woningzoekende ook eerder of u kans maakt op een woning.

Na controle van uw documenten ontvangt u van de corporatie een definitieve toewijzing. Als u binnen twee dagen op de website de woning accepteert, is deze definitief voor u! Als de woning digitaal wordt verhuurd, is een ochtend of middag vrij nemen voor een persoonlijk intakegesprek niet meer nodig. Uiteraard nodigen wij u wel persoonlijk uit om het huurcontract te ondertekenen.

Inschrijfkosten
Omdat u al ingeschreven was, betaalt u bij heractiveren geen inschrijfkosten. Een jaar na uw oorspronkelijke inschrijfdatum in www.hurenopwalcheren.nl ontvangt u, zoals gebruikelijk, een verzoek tot verlenging van uw inschrijving. Als u er op dat moment voor kiest om uw inschrijving te verlengen, betaalt u 17,50 euro inschrijfkosten. Om gebruik te kunnen maken van www.zuidwestwonen.nl betaalt u jaarlijks deze kosten. Voor dit bedrag heeft u toegang tot een groot deel van de (sociale) woningbouwmarkt in Zeeland en West-Brabant. Als u een woning huurt bij een van de Walcherse corporaties worden de inschrijfkosten in mindering gebracht op uw eerste verhuurnota of eventuele administratiekosten.

Contact met Zuidwestwonen
Als u vragen heeft, dan kunt u terecht op de website van www.zuidwestwonen.nl. Hier vindt u een overzicht met de meest gestelde vragen. Ook kunt u chatten of een e-mail sturen naar info@zuidwestwonen.nl. Hebt u liever telefonisch contact? Zuidwestwonen is bereikbaar via: 0800-9999090.

Als u vragen heeft over een specifieke woning of toewijzing, dan kunt u contact opnemen met de corporatie die deze woning aanbiedt.

Tot slot
Als u nieuwsgierig bent geworden na het lezen van al deze informatie, kunt u alvast kijken op www.zuidwestwonen.nl. U bent van harte uitgenodigd!

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers