sfeerbeeld

Bod op de woonvisie 2021

De gemeente Vlissingen, de woningcorporaties Zeeuwland, l’escaut woonservice en de huurdersorganisaties, maken jaarlijks afspraken over de activiteiten die zij willen uitvoeren in de gemeente op het brede terrein van wonen. Die afspraken liggen vast in de prestatieovereenkomst en vormen het kader om uitvoering te geven aan de gezamenlijke volkshuisvestelijke doelen.

In goed overleg met zowel Huurdersvereniging l’escaut (HVL) als met de gemeente Vlissingen, probeert l’escaut daar op een passende wijze invulling aan te geven. Daarom brengt l’escaut halverwege ieder jaar, vóór 1 juli, een ‘bod’ uit aan de gemeente Vlissingen. Met dit bod maken we duidelijk welke bijdrage (activiteiten) we het komende jaar, met een doorkijk voor de jaren daarna – per thema – leveren aan de realisatie van het volkshuisvestelijk beleid van en in Vlissingen: wat spraken we af, wat bieden we en wat hebben we nodig?

Het bod op de woonvisie is ter besluitvorming aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en ter informatie aan de gemeenteraad van Vlissingen.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers