sfeerbeeld

Bent u wel eens agressief?

Agressie omvat alle vormen van ongewenst gedrag. Het meest voorkomende is schelden en intimideren. Daarnaast gebruiken mensen soms ook fysiek geweld.

Iemand die boos reageert, doet dat vaak met een reden. De boze persoon wil gehoord en begrepen worden. Soms hebben ook onze klanten de neiging om agressief te reageren naar medewerkers. Zowel aan de telefoon als aan onze balie.

Even tot tien tellen

Voor het omgaan met agressie hebben wij een protocol geschreven. Hierin staat beschreven hoe wij met agressie omgaan en vooral hoe we het proberen te voorkomen:
"Behandel onze medewerkers met respect en geef ze de ruimte om hun werk te doen". Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd."

Wij snappen absoluut dat wanneer u boos wordt, u daar een reden voor heeft. Wij adviseren u wel om uw boosheid te beheersen. Tel bijvoorbeeld even tot tien. Als u uw probleem rustig uitlegt, kunnen wij u veel beter helpen.

Melding bij ernstige agressie

Als u toch te agressief reageert, maken wij daarvan altijd melding bij de leidinggevende. De leidinggevende kan beslissen welke maatregelen er moeten worden getroffen. Als u ernstig agressief gedrag vertoont, kunnen wij besluiten om u voor een bepaalde periode de toegang tot ons gebouw te ontzeggen. Of u vragen alleen contact op te nemen via e-mail.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers