sfeerbeeld

Integriteitscode

l'escaut woonservice streeft erna om zo integer mogelijk om te gaan met klanten, leveranciers en relaties. Daarvoor hebben wij een integriteitscode opgesteld. Die kunt u hieronder downloaden. Evenals de klokkenluidersregeling. Daarnaast is er een meldpunt.

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Als een persoon niet integer is voert deze een oneerlijke handeling uit. Hierbij valt te denken aan een mogelijke fraude binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Informatie over de integriteitcode kunt u vinden op www.governancecodewoningcorporaties.nl.

Hoe werkt het Meldpunt?

U kunt uw melding telefonisch, schriftelijk of per e-mail doorvoeren, dan wordt er gekeken of er bij uw melding daadwerkelijk sprake is van integriteit. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt u hierover telefonisch of schriftelijk geïnformeerd. Als het wel gaat om een integriteitzaak dan wordt er contact met u opgenomen zodat u eventueel uw melding nader kunt toelichten.

Het kan zijn dat uit de melding blijkt dat er sprake is van (zware) strafrechtelijke feiten. Als dat het geval is wordt de melding overgedragen aan de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VROM- Inspectie (IOD). Over de verdere stand van zaken wordt u dan nog op de hoogte gehouden.

Wat kunt u melden?

Wat belangrijk is bij uw melding is dat het gaat om integriteit. Zoals eerder aangegeven heeft het te maken met fraude en zelfverrijking. Daarbij kunt u denken aan misstanden zoals het verlenen van voorrang bij toewijzing van woningen aan familieleden van medewerkers of privéverbouwingen die met geld van de corporatie worden betaald.

Wat kunt u niet melden?

Het Meldpunt is niet bedoeld voor meldingen die gaan over het algemeen functioneren van l’escaut. Zoals klachten over de huurverhoging of onderhoud van een woning of een wijk.
Voor dit soort zaken kunt u het beste terecht bij de klachtencommissie van l’escaut. Het is dus belangrijk dat u bij uzelf na gaat wat u te melden heeft en of het daadwerkelijk gaat om integriteit.

Waar kan ik melden?

U kunt op drie manieren uw melding doorgeven bij het Meldpunt:

- Telefonisch; via nummer (070) 339 49 75

- Per e-mail; via meldpuntcorporaties@minvrom.nl 

- Per post, via het adres;
Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Postbus 16191
IPC 525
2500 BD Den Haag

Meer informatie kunt u vinden op www.vrominspectie.nl  

Klokkenluidersregeling

In de governance code voor woningcorporaties is onder andere opgenomen dat in een regeling voor klokkenluiders moet zijn voorzien. Een klokkenluider is een werknemer die een (vermoeden van een) misstand al dan niet anoniem naar buiten brengt. Om te voorkomen dat de klokkenluider zelf nadelige gevolgen ondervindt van het melden van een misstand, worden zogenaamde klokkenluiderregelingen opgesteld.  Deze regeling waarborgt enerzijds de anonimiteit van de betrokkene en biedt hem of haar bescherming tegen mogelijke represailles e.d. 

 

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers