Interesseformulier nieuwbouw

Huur je bij l'escaut

Gerelateerde vragen

Waar bouwen jullie nieuwe woningen?

Algemeen

Op onze eigen website publiceren wij onze nieuwbouwprojecten. Informatie over deze woningen vind je op onze website onder Projecten.

Voor eventuele koopwoningen verwijzen wij je door naar de makelaar of projectontwikkelaar, neem hiervoor contact met ons op via (0118) 422300 of via het Contactformulier

Meer over dit onderwerp

Ik wil graag in een nieuwbouwwoning van jullie wonen. Hoe geef ik dit door?

Algemeen

l'escaut bouwt regelmatig nieuwe woningen. Informatie over deze woningen vind je op onze website onder Projecten. Daarnaast vind je het regionale nieuwbouw-aanbod ook op www.zuidwestwonen.nl, op de projectenpagina. Via deze website worden de woningen ook te huur aangeboden.

Meer over dit onderwerp

Ik heb overlast van woningen die jullie aan het bouwen zijn. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Overlast over uitvoeringswerkzaamheden kun je doorgeven via onze website, je kunt hiervoor het formulier Overlast gebruiken, het Contactformulier, telefonisch doorgeven op nummer (0118) 422300 of langskomen bij de balie, open van 09.00 uur - 12.00 uur op werkdagen.

De projectleider of de uitvoerder neemt contact met je op en kijkt wat er kan worden gedaan om de overlast te beperken. Uitvoeringswerkzaamheden geven inderdaad overlast. Hiervoor zijn wettelijke afspraken gemaakt waar partijen zich aan moeten houden, zoals maximale geluidsbelasting, werktijden en dergelijke.

Meer over dit onderwerp

Kan ik bezwaar indienen tegen nieuwbouwplannen?

Algemeen

Omwonenden of belanghebbenden kunnen bezwaren of zienswijzen indienen, wanneer een vergunning wordt aangevraagd of verleend. Dit wordt door de gemeente gepubliceerd op de gemeentelijke website en in de 'Blauw geruite kiel' (gemeente Vlissingen publiceert het gemeentelijke nieuws wekelijks op de eigen informatiepagina 'Blauw geruite kiel' in huis-aan-huis blad de Vlissingse Bode). De plannen liggen voor een bepaalde periode op het gemeentehuis ter inzage. Hierop kan iedere belanghebbende bezwaar maken of een zienswijze indienen.

Meer over dit onderwerp

Waarom slopen jullie bepaalde woningen?

Algemeen

De overweging om woningen te slopen, wordt altijd zorgvuldig genomen. We kijken daarbij naar verschillende aspecten, zoals leefbaarheid, woonkwaliteit, verhuurbaarheid, toegankelijkheid, technische kwaliteit of financiële redenen. Wanneer een complex niet meer toekomstbestendig is, kunnen we besluiten het te slopen en eventueel te vervangen door nieuwbouw.

Meer over dit onderwerp

Ik heb net een nieuwbouwwoning gehuurd. Zit daar nog garantie op van de aannemer?

Algemeen

Ja, dat klopt. Als je een reparatieverzoek hebt voor je nieuwbouwwoning, geven wij dat door aan de desbetreffende aannemer. De aannemer voert de reparatie uit.

Meer over dit onderwerp

Zit er garantie op onderhoudswerkzaamheden die zijn uitgevoerd?

Algemeen

Vragen over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden kun je telefonisch (0118) 422300 of via het Contactformulier indienen.

Als je een reparatieverzoek hebt voor een nieuwbouwwoning, geven wij dat door aan de desbetreffende aannemer. De aannemer voert de reparatie uit. Je kunt dit telefonisch (0118) 422300 of via het Contactformulier melden. We doen ons best om je zo spoedig mogelijk te helpen.

Meer over dit onderwerp