sfeerbeeld

Goede buren

In elke woning, een rijtjeshuis of flat, hoort u wel eens geluiden die van de buren afkomen. Bijvoorbeeld omdat kinderen spelen of omdat de wasmachine aanstaat. Zonder geluid wonen gaat nu eenmaal niet, maar we mogen wel van elkaar verwachten dat we rekening houden met elkaar. Een goede buur is beter dan een verre vriend!

Praat met elkaar
Wij adviseren u altijd om wanneer u mogelijk overlast gaat bezorgen, uw buren dit te laten weten. Laat ze weten dat u een feestje geeft, of dat u een slaapkamer gaat verbouwen. Dit zorgt voor begrip!

Mocht u overlast ervaren van uw buren, dan raden wij u aan om er niet mee rond te blijven lopen maar op zoek te gaan naar een oplossing. U kunt het probleem vaak zelf aanpakken, zodat u snel weer in een goede sfeer met uw buren kan wonen. Vaak ligt de oorzaak in verschillende levensstijlen en gewoontes die samenhangen met leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s. Door een gesprek aan te gaan en ze vriendelijk te wijzen op hun gedrag, kunnen problemen al snel opgelost worden. Mensen hebben vaak begrip voor elkaar, maar zijn zich niet altijd bewust van de uitwerking van hun gedrag.

Buurtbemiddeling
In de meeste gevallen lukt het om samen een oplossing te vinden. Als dat niet of niet meer lukt, kunt u de overlast melden bij Buurtbemiddeling Walcheren. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. De bemiddeling houdt in dat getrainde, onafhankelijke vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen.

Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Juist door er niet met elkaar over te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen. Wilt u meer weten over Buurtbemiddeling dan kunt u een folder opvragen of de website raadplegen: Buurtbemiddeling Walcheren Deze bemiddeling is voor u gratis.

Uiteraard hopen wij dat deze stappen voldoende zijn om de overlast op te lossen. Mocht blijken dat de overlast blijft en bemiddeling niet helpt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw wijkbeheerder. Hij is te bereiken via (0118) 422 300. Tot die tijd is ons advies: Alleen door samen te werken kun je samen wonen!

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers