sfeerbeeld

Lemon 2017

In 2017 is voor de 5e keer het leefbaarheidsonderzoek 'Lemon' in de gemeente Vlissingen uitgevoerd. In opdracht van de gemeente Vlissingen en de woningbouwcorporaties l’escaut en Zeeuwland zijn ruim 6.000 inwoners van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem gevraagd hoe zij hun woon- en leefomgeving beleven. In een uitgebreide enquête hebben de inwoners hun mening gegeven over de fysieke en sociale woonomgeving, de veiligheidsbeleving en welke ongenoegens ze ervaren.

Resultaten Lemon 2017

  • In de fysieke woonomgeving geven de inwoners van de gemeente Vlissingen aan dat zij de aanwezigheid en het onderhoud van wegen/pleinen, straatmeubilair, groenvoorziening en verlichting positiever beleven dan in voorgaande metingen;
  • Bij de vragen over de sociale woonomgeving is dit jaar voor het eerst gevraagd naar de burgerparticipatie. Ruim 38% van de respondenten geeft aan afgelopen jaar iets voor buurt of buurgenoten te hebben gedaan.
    Op de vraag waar inwoners invloed op willen uitoefenen geeft 43% aan mee te willen denken over de inrichting van de woonomgeving, 25% wil bijdragen aan de verbetering van de veiligheid en 23% wil zich inzetten voor het schoonhouden van de buurt;
  • Op het vlak van ongenoegens zijn er geen verbeteringen of verslechteringen ten opzichte van vorige meting (2013) waar te nemen. Wel zijn er door de respondenten in de opmerkingen kleine en grote ongenoegens beschreven;
  • De veiligheidsbeleving is in de gemeente positief verbeterd. Vooral in de buurten Bossenburgh, Westerzicht en Papegaaienburg doet zich een sterke stijging voor.

 

Het vervolg

Met de resultaten van het Lemon onderzoek hebben gemeente en corporaties een grote bron aan informatie over de beleving van de Vlissingse fysieke en sociale woonomgeving. Soms zijn het bekende signalen, soms bevat de informatie nieuwe inzichten. De gemeente en corporaties gaan met deze informatie aan de slag. Daar waar mogelijk en nodig worden zaken opgepakt. In veel gevallen wordt de informatie verder besproken via wijktafels, de buurtparticipatie of bij werkzaamheden in de wijk. Dit biedt de mogelijkheid om de signalen verder te concretiseren en passende oplossingen te bedenken.

 

Lees hier het rapport Lemon 2017

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers