sfeerbeeld

Huurbeleid

l’escaut woonservice hanteert vanaf 1 januari een nieuw huurbeleid, gebaseerd op betaalbaarheid voor de doelgroep.

Het nieuwe huurbeleid van l’escaut is sterk gericht op de betaalbaarheid van haar woningen.

Nieuw huurbeleid zorgt voor betaalbaarheid woningen
De primaire taak van een corporatie is zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een inkomen tot € 34.911,-.  Een groot deel van deze huishoudens heeft namelijk recht op huurtoeslag. Met het vorige huurbeleid zag l’escaut haar hoeveelheid betaalbare woningen (huur tot € 618,24, en dus bereikbaar met huurtoeslag) in de toekomst erg afnemen. Door invoering van het nieuwe huurbeleid blijven de woningen betaalbaar voor de doelgroep. Meer informatie over de regels van de huurtoeslag? Ga naar www.toeslagen.nl

Andere huurprijs na verhuizing
Vanaf dit jaar werkt l’escaut met het nieuwe huurbeleid. Als een bewoner verhuist en een nieuwe huurder de woning betrekt, verandert l’escaut de huurprijs volgens het nieuwe huurbeleid. In de praktijk kan dit betekenen dat een nieuwe huurder een hogere huurprijs gaat betalen dan de vorige huurder. Ook kan het voorkomen dat de nieuwe huurder een lagere huurprijs betaalt voor de woning. In ieder geval vraagt l’escaut nooit meer huur voor een woning dan wettelijk is toegestaan. De wettelijk toegestane huurprijs van een woning wordt bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Voor meer informatie over het woningwaarderingsstelsel verwijzen wij u graag naar http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem-huurwoning

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers