Waarom gaan we in Nederland aardgasvrij wonen?

Er zijn verschillende redenen waarom we stoppen met het gebruiken van aardgas en overstappen op andere energiebronnen. In Nederland gebruiken we met zijn allen veel aardgas. De overstap naar duurzame energie (zoals stadswarmte, all electric of zonne-energie) vermindert de uitstoot van CO2. De afgelopen eeuwen is er zo veel CO2 uitgestoten, dat we de nadelige gevolgen op het klimaat daarvan merken. Zo zijn er in Vlissingen meer hevige regenbuien, stijgt de zeespiegel, wordt de grond zilter en droger en komen hittegolven vaker voor. Door minder CO2 uit te stoten proberen we dit zo veel mogelijk af te remmen.  

Bovendien loopt de gaswinning in Groningen op zijn eind. Het kabinet wil al vanaf volgend jaar helemaal stoppen. Dat betekent dat er meer aardgas nodig is uit andere landen, bijvoorbeeld Rusland. Liever zijn we in Nederland niet afhankelijk van andere landen voor onze energie. Daarom zetten we in op energiebronnen die van nature in ons land voorkomen zoals wind, zon en water.

Lees meer informatie op: l'escaut woonservice aardgasvrij.